“Wij vrouwen kunnen veel leren van mannen. En omgekeerd”

Stichting Brood en Rozen van Nora Kasrioui werkt aan zelfredzaamheid vrouwen
8 maart 2022

“Emancipatie is net een wandtapijt. Iedere generatie weeft er zijn eigen aandeel in.” Aan het woord is Nora Kasrioui. Met de Bredase stichting Brood en Rozen doet zij er alles aan om ervoor te zorgen dat vrouwen zelfredzaam zijn op verschillende gebieden. Op Wereldvrouwendag vertelt ze waarom dat belangrijk is.

U richt zich in Breda op vrouwen in de bijstand. Wat doet uw stichting om dit voor elkaar te krijgen?

“We verbinden mensen die op topfuncties zitten met vrouwen die van hen willen leren. De bijstandsvrouwen brengen op hun beurt veel levenservaring met zich mee. Het is dus altijd een win-win situatie. En nadrukkelijk geen hulpverlening.”

 

“Dit concept is doorontwikkeld en succesvol gebleken. We hebben een samenwerkingsverband met de gemeente Breda. De regisseurs van Sociale Zaken bieden bijstandsvrouwen ons leiderschapsprogramma aan. Paul Depla (burgemeester Breda) en Wim van de Donk (voormalig commissaris van de Koning in Brabant) zitten in het Comité van Aanbeveling.”

 

“Ik heb op basis van mijn eigen leven beseft dat je iets kunt doen aan die maatschappelijke verschillen wanneer je mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar verbindt. Dan krijg je de mooiste creaties. Mijn hoogleraar zei eens tegen mij: ’Jij bent een verbinder’. Ik onderzoek welke mensen het meest van elkaar kunnen leren of iets te bieden hebben en die breng ik dan samen.”

Ik neem aan dat uw boodschap veel breder is als het gaat om het rechtzetten van financiële ongelijkheid?

“Feministen hebben afgelopen eeuw al een boel werk verricht. Maar het werk is niet af. Emancipatie is te vergelijken met een handgeweven wandtapijt. Iedere generatie weeft met een andere kleur en een ander inslagdraad zijn aandeel in het tapijt. In de beginjaren zetten de vrouwen zich af tegen de mannen. Want ze wilden dezelfde rechten als de man en gingen daar dan tegen tekeer. Zelf vind ik dat je niemand moet uitsluiten. Ons aandeel in het ‘wandtapijt’ is dat wij focussen op insluiting en leiderschapsontwikkeling. Dat we mensen met elkaar verbinden die elkaar anders niet gauw zouden ontmoeten. Het gaat inderdaad niet alleen om de financiële ongelijkheid. Veel belangrijker vind ik ‘ZelfLiefde’.”

Wat bedoelt u met ‘ZelfLiefde’?

“Dat is je eigenwaarde. En dat staat los van wel of geen baan hebben. Zie het als je basis. Als dat op orde is, voelt een mens zich gesterkt om alle uitdagingen aan te kunnen. Geld geeft je geen garantie op een gelukkig leven. Het ontbreken daarvan is helaas wel een garantie op een ongelukkig leven. Dus werken aan je financiële onafhankelijkheid is wel belangrijk. Máár het moet altijd een eigen keuze blijven vanuit jouw basis.”

Waarom is eigenwaarde zo belangrijk om zelfredzaam te zijn?

“Wanneer je - om welke reden dan ook - in de bijstand hebt gezeten dan doet dat iets met je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Het is de maatschappelijke projectie dat mensen zijn gaan denken dat je niet oké bent wanneer je niet je eigen geld verdient. Onzin. Mijn opvatting is dat ieder mens in de kern al oké is. Wij werken in ons leiderschapsprogramma met de vrouwen daarom aan hun persoonlijk leiderschap en het ophalen van hun eigen kwaliteiten. Door de ellende is dat soms op de achtergrond geraakt. Maar iedere vrouw heeft kwaliteiten in zich.”

Wat is er verder nodig om maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen?

“Eerlijke verdeling van het netwerk, macht, inkomen en tijd. Niet alleen voor jezelf gaan, maar ook aan de ander denken. Niet alleen mensen opzoeken die op jezelf lijken, maar juist ook op zoek gaan naar de verschillen. En het lef hebben die te benutten. Je voorkomt hiermee dat je meer van hetzelfde krijgt. Zoals ik dat in mijn eigen woorden ook wel eens benoem: je hebt geen grote ego’s nodig die alleen maar voor zichzelf bezig zijn, maar vooral grote zielen die kunnen verbinden over grote tegenstellingen heen.”

Wat kunnen vrouwen zelf doen?

“Ik ben van mening dat vrouwen moeten leren meer naar zichzelf te kijken. Vrouwen denken eerder dan een man dat ze iets niet kunnen. Mijn indruk is ook dat vrouwen veel perfectionistischer zijn en meer bezig zijn met micromanagement. Zo werken ze zichzelf soms tegen.”

 

“Ik adviseer vrouwen: zorg dat je alvast ergens binnenkomt. Zo kun je wennen aan een nieuwe werkomgeving. Alles is beter dan in de bijstand te blijven zitten. We trainen op wendbaarheid. Als je wendbaar bent dan vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt. En ik zeg er ook bij: denk aan je pensioen.”

Staat er voor vandaag ook iets op het programma bij Brood en Rozen?

“Internationale Vrouwendag is dé dag van de Solidariteit. Wij vieren feest omdat de vrouwen, vaak voor het eerst, gelukt is om het leiderschapsprogramma van 6 weken af te ronden. Vandaag ontmoeten onze deelnemers de topmannen die de dames op weg gaan helpen met echte kansen. Want ook mannen mogen betrokken worden bij de emancipatie van vrouwen. Dat is veel evenwichtiger dan de man uit te sluiten. Daarnaast gaat de overgrote meerderheid van de mannen nog altijd over de verdeling van arbeid en inkomen. Dus wij vrouwen kunnen nog heel veel leren van mannen. En omgekeerd.”

Foto: Else Loof Fotografie