Financiële positie verder verbeterd in mei

Overheid versoepelt regels voor verhogen pensioenen
15 juni 2022

Onze financiële positie is verder verbeterd in mei. De actuele dekkingsgraad steeg van 123% naar 125,1%. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg, van 108,2% naar 110,1%. Meer goed nieuws is dat pensioenfondsen vanaf 1 juli 2022 onder voorwaarden de pensioenen mogen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die grens was eerst 110%. Dat heeft de overheid vorige week besloten. In dit bericht leest u wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw pensioen.

Gaat uw pensioen omhoog?

Als het kan, willen we de pensioenen verhogen. In juli weet u of we uw pensioen verhogen en met hoeveel. Onze beleidsdekkingsgraad was eind mei 110,1%. Dit betekent dat onze financiële positie goed genoeg is om vanaf 1 juli te mogen verhogen. We moeten een verhoging wel zorgvuldig afwegen, omdat het bestuur rekening moet houden met de belangen van alle deelnemers. Ook mag onze actuele dekkingsgraad niet onder de 105% zakken door de verhoging.

Kan een verhoging de huidige prijsstijging goedmaken?

Een eventuele verhoging vanaf 1 juli staat los van de prijsstijging in 2022. Bij het verhogen van de pensioenen kijken we altijd naar de prijsontwikkeling in het afgelopen jaar. Als we nu besluiten om de pensioenen vanaf 1 juli te verhogen, dan gaat het over de gemiddelde prijsstijging tussen 1 september 2020 en 1 september 2021. Die bedroeg ruim 2%.

Wat doet ABP volgend jaar?

Eind dit jaar kijken we of we vanaf 1 januari 2023 de pensioenen kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar onze financiële positie van eind oktober, en zullen we zeker ook weer de belangen van alle groepen deelnemers zorgvuldig afwegen. Bij deze afweging speelt ook de invloed van de opgelopen inflatie een rol.