• Contact

Nieuwe keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ later ingevoerd

De beoogde nieuwe ingangsdatum is 1 juli 2023
12 juli 2022

De nieuwe keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ wordt later ingevoerd dan 1 januari 2023. De nieuwe ingangsdatum is op dit moment vastgesteld op 1 juli 2023. Dat maakte de overheid onlangs bekend. Dit betekent dat deelnemers die op of ná 1 juli 2023 met pensioen gaan, maximaal 10% van de waarde van hun ouderdomspensioen in 1 keer kunnen opnemen. Zij ontvangen dit bedrag op hun pensioendatum.

Waarom wordt het ‘bedrag ineens’ later ingevoerd?

De Tweede en Eerste Kamer hebben nog geen besluit genomen over het aangepaste wetsvoorstel waarin het bedrag ineens is opgenomen. Dit gebeurt naar verwachting pas in het najaar. Er is dan te weinig tijd over voor pensioenfondsen en verzekeraars om deze nieuwe keuzemogelijkheid in te voeren vóór 1 januari 2023. Zij hebben tijd nodig om de wetgeving in te voeren. Voor de deelnemer is het belangrijk dat de keuzebegeleiding voor het bedrag ineens goed wordt ingericht.

Wat houdt deze nieuwe keuzemogelijkheid ook alweer in?

De mogelijkheid om een deel van uw pensioen ineens te laten uitbetalen, is een van de afspraken uit het pensioenakkoord van 2019. Hierdoor kunt u op het moment dat u met pensioen gaat, een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen ineens laten uitbetalen. Daarbij geldt een maximaal bedrag van 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen. U mag zelf kiezen waaraan u het geld besteedt. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het opnemen van een bedrag ineens betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt.

Het opnemen van een bedrag ineens kan nadelige gevolgen hebben voor u

Een bedrag ineens op uw bankrekening ontvangen, kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte. Of voor eventuele toeslagen die u ontvangt, zoals huurtoeslag. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt onder meer af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en uw persoonlijke situatie.

Kiezen tussen tijdelijk een hogere uitkering of een bedrag ineens

Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst tijdelijk een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen van ABP. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u dan een lagere pensioenuitkering. Deze keuzemogelijkheid kunt u echter niet combineren met een bedrag ineens. U moet in dat geval dus kiezen tussen een tijdelijk hogere pensioenuitkering of een bedrag ineens.

We kunnen nog geen bedragen noemen of berekeningen maken

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat deze nieuwe keuzemogelijkheid voor u betekent. Hiervoor moeten we wachten op de definitieve wetgeving. We verwachten u een half jaar voordat de keuzemogelijkheid ingaat, te kunnen informeren over wat het voor u persoonlijk betekent.

Hoe nu verder?

De Tweede en Eerste Kamer moeten het aangepaste wetvoorstel van de minister nog goedkeuren. De definitieve wet kan dan per 1 juli 2023 ingaan. Zodra we meer weten, leest u het op deze website.

Meer weten?

Kijk dan hier voor de laatste stand van zaken en de veelgestelde vragen.