• Contact

Mensenrechten moeten gerespecteerd worden, ook in de mijnbouwsector

6 juli 2022

De Eerlijke Pensioenwijzer heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop Nederlandse pensioenfondsen omgaan met schendingen van mensenrechten in de mijnbouwsector. ABP hecht veel belang aan het respecteren van mensenrechten en erkent het belang van onderzoeken als deze, die financiële instellingen blijven stimuleren voldoende aandacht te besteden aan dit onderwerp. ABP stelt vast dat de score lager is dan we zelf zouden willen.

Dat kan voor een deel worden verklaard doordat niet alle gevraagde informatie publiek beschikbaar is. Hoewel we in onze engagementlijst voor 2021 vermelden welke bedrijven we aanspreken op hun omgang met mensenrechten, geven we niet in detail inzicht in de besproken kwesties, doelen en tijdslijnen van engagement.

Mensenrechtenrisico's opsporen, voorkomen en aanpakken

Mensenrechten hebben een centrale plaats in ons beleid. Bedrijven moeten mensenrechtenrisico’s opsporen, voorkomen en aanpakken. ABP heeft speciaal aandacht voor mensenrechten in sectoren waarin zich vaak problemen voordoen, waaronder de mijnbouw.

Wij verwachten van bedrijven dat ze zich houden aan internationale richtlijnen voor hoe bedrijven moeten omgaan met mensenrechten. Dat zijn de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties en de regels voor grote bedrijven van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit betekent bijvoorbeeld dat bedrijven moeten voorkomen dat ze de rechten van werknemers of de lokale bevolking schenden en zorgvuldig moeten omgaan met klachten.

Kwetsbare gebieden

Mijnbouw neemt een belangrijke plaats in bij deze discussie. Enerzijds spelen mijnbouwproducten als kobalt, aluminium en koper een cruciale rol bij de overgang naar een meer duurzame wereld, waarin we minder CO2 uitstoten. Tegelijk is mijnbouw niet zonder gevaar en vindt ze vaak plaats in gebieden die relatief kwetsbaar zijn voor schendingen van mensenrechten en beschadiging van het milieu. ABP probeert bedrijven in de sector actief te bewegen om veiligheid en mensenrechten te verbeteren.

We gaan in gesprek met mijnbouwbedrijven

Om bedrijven waarin we beleggen aan te sporen, hebben we verschillende middelen. Zo stemmen we op aandeelhoudersvergaderingen. Ook gaan we gesprekken aan met de mijnbouwbedrijven waarin we beleggen. In 2021 spraken we met 66 bedrijven over mensenrechten. Waar mogelijk doen we dit samen met andere beleggers en belanghebbenden. In de mijnbouwsector zijn we daarnaast in gesprek met tien bedrijven die het laagste scoren (onderste 30%) in de Corporate Human Rights Benchmark. Indien bedrijven onvoldoende verbetering laten zien, zullen we besluiten ons belang in dat bedrijf te verkopen, zoals dit in 2021 bij Glencore het geval was. ABP is op het moment haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid aan het aanscherpen. Daarbij scherpen we ook ons engagementbeleid aan.