Waarom bouwt u samen met collega’s pensioen op?

6 voordelen op een rij
19 januari 2022

Werkt u voor een werkgever die bij ABP is aangesloten? Dan bouwt u automatisch pensioen op bij ons fonds. Dat doet u samen met uw collega’s. Dat gaat automatisch. Waarom is dat? We leggen het uit en zetten de belangrijkste 6 voordelen voor u op een rij.

Eerst even kort: zo werkt het

Als u in Nederland woont of werkt, bouwt u AOW op. Dat krijgt u straks vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid. Daarnaast kunt u via uw werk pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeraar. Als u een baan heeft bij de overheid of in het onderwijs, is dat bij ons: ABP. Ook zijn er bedrijven, verenigingen of stichtingen die vrijwillig bij ons zijn aangesloten.

  • Uw werkgever meldt u aan als u in dienst treedt.
  • Uw werkgever maakt de pensioenpremie (uw deel en het deel van de werkgever) over. 
  • ABP belegt het geld. 
  • Als u straks met pensioen gaat, krijgt u elke maand pensioen van ABP.

Dat geldt niet alleen voor u, maar ook voor al uw collega’s. Dit is wettelijk zo geregeld. 

Waarom is dat zo?

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat werknemers inkomen hebben als ze stoppen met werken. Daarom is er een deelnameplicht en kunt u niet zelf uw pensioenfonds kiezen.

Welke voordelen zijn er?

Dit zijn de 6 belangrijkste voordelen:

1. U start op tijd met pensioen opbouwen

Veel mensen denken niet uit zichzelf aan hun pensioen als ze nog jong zijn. Pensioen is dan nog ver weg. Toch is het verstandig om al jong te beginnen met sparen voor later. Zo heeft u meer tijd om een goed pensioen op te bouwen. Bij ABP start u met de opbouw van uw pensioen zodra u start met werken bij een ABP-werkgever. Dat regelt uw werkgever met ons. U hoeft daar niets voor te doen.

2. Samen pensioen regelen is goedkoper

Door het samen te regelen, besparen we kosten. Denk aan kosten voor toezicht, administratie, beleggen of communicatie. Die kunnen we verdelen over veel mensen. Ons fonds heeft geen winstoogmerk. Als we geld besparen, is dat gunstig voor uw pensioen.

3. U deelt de risico’s van beleggen

ABP beheert veel geld. Dat beleggen we. De afgelopen 20 jaar leverde dat gemiddeld zo’n 7% per jaar op. Maar beleggen kent ook risico’s. De beleggingen kunnen minder waard worden. Omdat ons vermogen groot is en we deskundigen hebben die dagelijks de ontwikkelingen nauw in de gaten houden, kunnen we sneller inspelen op veranderingen. En we beleggen over de lange termijn. De opbrengsten van goede en slechte jaren kunnen we verdelen. Kortom: door samen te beleggen, besparen we kosten en kan het fonds de risico’s goed spreiden.

4. U bent automatisch verzekerd bij arbeidsongeschiktheid

Niemand gaat ervan uit dat hij ziek wordt en niet meer kan werken. Toch worden er elk jaar werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Zij krijgen recht op een WIA-uitkering. Bij ABP is er dan – onder voorwaarden – toch pensioen. Dus óók als u door ziekte niet meer kunt werken. De opbouw gaat (voor een deel) door alsof u nog werkt. Daar hoeven u (en uw werkgever) geen premie voor te betalen. Daarom heet dit ook wel ‘premievrije pensioenopbouw’.

Bovendien kunt u - onder voorwaarden - ook recht hebben op een extra uitkering bovenop de uitkering die u van de overheid krijgt. Dat is het arbeidsongeschiktheidspensioen. U hoeft hiervoor dus geen dure, individuele verzekering af te sluiten. Check hier of u daar recht op heeft.

5. Uw nabestaanden staan niet met lege handen

Komt u te overlijden? Dan ontvangen uw partner en eventuele kinderen - onder voorwaarden - een nabestaandenpensioen. Veel mensen staan er zelf niet bij stil wat er gebeurt als het inkomen van één van de partners wegvalt. Via ABP is dit automatisch geregeld, ongeacht leeftijd of gezondheid.

6. U krijgt pensioen zolang u leeft

Pensioen van ABP krijgt u zolang u leeft. Het maakt niet uit hoe oud u wordt. Dit kan het fonds zo regelen, omdat het rekent met een gemiddelde levensverwachting van heel veel deelnemers. Als u langer leeft, hoeft u niet bang te zijn dat u geen pensioen meer krijgt.