ABP belegt in nieuw fonds duurzame leningen

Voor bedrijven en projecten in opkomende landen
16 januari 2022

ABP belegt € 570 miljoen in een nieuw fonds voor duurzame private leningen in opkomende landen. De leningen zijn voor projecten en bedrijven die bijdragen aan onder andere toegang tot schone energie, voedselzekerheid en toegang tot financiering.

Onze vermogensbeheerder APG is namens ABP de eerste belegger in een nieuw fonds, opgericht door aanbieder ILX. Dat fonds selecteert en bundelt leningen die worden uitgegeven door instellingen als de Wereldbank,  de Afrikaanse ontwikkelingsbank en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO.

Het fonds wil groeien tot zo’n € 870 miljoen. Het wordt de komende drie jaar gevuld met private leningen aan bedrijven en projecten in landen die voor grote duurzame uitdagingen staan. 

Bijdragen aan de aanpak van duurzame uitdagingen

Het is voor pensioenfondsen zoals ABP niet eenvoudig om geschikte duurzame beleggingen in opkomende landen  te vinden. Terwijl juist in die landen de uitdagingen waar de wereld voor staat – zoals klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid – vaak het grootst zijn. Via ILX kan ABP beleggen in leningen aan bedrijven en projecten in opkomende markten die een aantrekkelijk rendement bieden én bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het ILX fonds richt zich op 4 thema’s

Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties en 2015 en vormen een blauwdruk voor een betere en duurzame wereld. Het ILX fonds richt zich op 4 thema’s:

  1. toegang tot schone energie;
  2. duurzame productie en infrastructuur;
  3. voedselzekerheid, en;
  4. inclusieve financiering.

Via het fonds kan ABP beleggen in leningen voor bijvoorbeeld duurzaam transport, zonneparken, verbeterde en duurzame landbouwmethoden en financiering van lokale bedrijven.

Meer beleggen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

ABP belegt nu ook al in duurzame ontwikkeling in opkomende landen. Dat gebeurt vooral met duurzame obligaties. Bijvoorbeeld de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken geven deze uit.

Het voordeel van het beleggen via het nieuwe fonds is dat we ons niet hoeven te beperken tot leningen in één sector of regio. Het  fonds kan leningen van meerdere uitgevers selecteren. Hierdoor spreiden we de risico’s beter. Ook hebben we meer inzicht in waarin wordt belegd en kunnen we daarop meer invloed uitoefenen. 

Doelstelling voor 2025

ABP heeft de doelstelling dat in 2025 minstens 20% van het vermogen is belegd in bedrijven en projecten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zulke beleggingen noemen we Sustainable Development Investments (SDI’s). Met de belegging in dit fonds vergroten we onze bijdrage aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.