• Contact

Toekomstig pensioen militairen wordt straks realistischer berekend

Deze verandering is vanaf 10 juni 2022 zichtbaar op MijnABP
21 februari 2022

Sommige militairen ontvangen naast hun vaste inkomen een variabel inkomen. Bijvoorbeeld omdat ze deelnemen aan een missie in het buitenland. Over dit variabele inkomen bouwen ze pensioen op. We nemen dit variabele inkomen nu nog mee bij de berekening van de toekomstige pensioenopbouw. Daar stoppen we later dit jaar mee. Dit heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw van deze militairen.

Waarom voeren wij deze verandering door?

Omdat wij een realistisch toekomstig pensioen willen communiceren naar de militairen met een variabel inkomen. Een variabel inkomen is meestal tijdelijk. Maar de huidige rekenmethode gaat ervan uit dat het variabele inkomen blijft bestaan tot aan de pensioenleeftijd. Daardoor zien deze militairen nu een hoger toekomstig pensioen op hun pensioenoverzicht dan zij straks in werkelijkheid ontvangen.

Wat betekent dit voor de militairen met een variabel inkomen?

We gaan alleen de rekenmethode van het toekomstige pensioen aanpassen. De daadwerkelijke pensioenopbouw van deze militairen verandert niet. Zij blijven gewoon pensioen opbouwen over hun variabele inkomen.

 

Door de nieuwe rekenmethode valt het toekomstige pensioen op het pensioenoverzicht van deze militairen straks lager uit. Zij zien dit aangepaste pensioenbedrag vanaf 10 juni 2022 terug op MijnABP. Later dit jaar zien ze het aangepaste bedrag ook terug op hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioenregeling militairen

Ga naar onze website voor meer informatie over het pensioen voor militairen.