Beleggen in de kringloopeconomie

Week van de Circulaire Economie
6 februari 2022

Overheden, bedrijven, onderzoekers en onderwijsinstellingen vragen in de Week van de Circulaire Economie (7 tot en met 12 februari) aandacht voor de kringloopeconomie. Hergebruik van grondstoffen, recycling en slim omgaan met afval zijn van groot belang voor een duurzame toekomst. Hoe dragen de beleggingen van ABP daaraan bij?

 

Wist u dat we met ons huidige consumptiepatroon 1,8 aardbollen nodig hebben om in de wereldwijde behoefte aan grondstoffen te voorzien? Onderzoeksorganisatie Global Footprint Network rekent dat jaarlijks uit. Het komt erop neer dat de wereldbevolking de beschikbare natuurlijke hulpbronnen bijna twee keer sneller verbruikt dan de natuur kan aanvullen. Ongeremde consumptie leidt bovendien niet alleen tot grondstoffenschaarste, de groeiende afvalberg heeft ook grote gevolgen voor het milieu.

Van ‘lineair’ naar ‘circulair’

De oplossing is op een andere manier produceren en consumeren. Niet ‘lineair’ van product naar afval, maar ‘circulair’. In een circulaire economie houden makers van producten bij het ontwerp al rekening met hergebruik, zodat er veel minder grondstoffen nodig zijn. Er is dan ook bijna geen afval meer; producten, onderdelen en grondstoffen (bv. metalen en kunststoffen) worden steeds opnieuw gebruikt. We noemen dat ook wel de kringloopeconomie.

Een van de 3 grote transities waarop we ons richten

‘Behoud van natuurlijke grondstoffen’ is een van de 3 grote transities waarop ABP zich de komende jaren met haar belegging zal richten. We willen meer beleggen in circulaire bedrijven en andere slimme oplossingen voor grondstoffenschaarste. Bovendien hebben we criteria om bedrijven te beoordelen of bedrijven duurzaam en sociaal verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen.

Tomra: hergebruik van flessen

Al sinds 2015 beleggen we in Tomra. Dit Noorse bedrijf is wereldwijd marktleider voor flessenautomaten. Door de apparaten van Tomra worden jaarlijks 40 miljard flessen en drinkverpakkingen ingezameld voor hergebruik. Dit voorkomt zwerfvuil en vermindert de ‘plastic soep’ in de oceanen. Ook wordt jaarlijks 4 miljoen ton CO2 bespaard omdat er geen nieuwe flessen hoeven te worden gemaakt. Tomra loopt daarnaast voorop bij de ontwikkeling van sorteermachines voor afvalscheiding en recycling.

Befesa: recycling in staal en aluminium

Het Duitse recyclingbedrijf Befesa – waarin wij beleggen – is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en hergebruiken van restproducten van de staal- en aluminiumindustrie. Befesa heeft hiervoor fabrieken in Europa, de VS en Azië. Het bedrijf verwerkt bijvoorbeeld het gevaarlijke restproduct staalstof tot onder andere zinkoxide, een stof die wordt gebruikt bij de productie van banden en in de keramische industrie.

Xylem: verantwoord watergebruik

ABP belegt ook in Xylem, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van watertechnologie. Het bedrijf biedt oplossingen voor het verzamelen, transporteren, zuiveren en hergebruiken van water. Xylem heeft ambitieuze duurzame doelstellingen voor 2025. Met geavanceerde technieken moet 16,5 miljard m3 water worden bespaard en worden voorkomen dat 7 miljard m3 vervuild water in het milieu terechtkomt. Ook wil het bedrijf minstens 20 miljoen mensen in kwetsbare omstandigheden toegang bieden tot schoon water.

Ford: groene obligaties

Wij beleggen sinds vorig jaar in een groene obligatie van autofabrikant Ford. Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven, overheden en instellingen voor het financieren van duurzame projecten. Ford gebruikt een deel van de opbrengst voor het verder verbeteren van het hergebruik van materialen in nieuwe auto’s. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van restschroot of van gebruikte tapijten en autobanden in onderdelen van het interieur. Ford zet ook in op minder waterverbruik in het productieproces.

Vastgoed: green building certificaat

We beleggen een deel van het pensioenvermogen in vastgoed. In 2025 willen we dat het vastgoed in onze portefeuille dat een green building certificaat heeft, is verdubbeld. Dit betekent onder andere dat er bij de bouw zo min mogelijk wordt verspild en materialen en grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Helaas is er een wildgroei aan duurzaamheidscertificaten ontstaan. Daarom hebben we samen met andere beleggers de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) opgericht, die is uitgegroeid tot een wereldwijde standaard. Hiermee kunnen we meten hoe duurzaam het vastgoed is waarin we investeren en onze beleggingen aansporen tot verduurzaming.

Meer weten?

In onze factsheet Beleggen in de circulaire economie (PDF) staat meer informatie over hoe ABP bijdraagt aan de ontwikkeling van de kringloopeconomie. 

 

Met dit artikel willen we deelnemers van ABP informeren over onze duurzame en verantwoorde beleggingen. Het is op geen enkele wijze bedoeld als beleggingsadvies.