Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor u?

13 april 2022

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen bood eind maart de Wet toekomst pensioenen aan bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet zorgt ervoor dat het pensioenstelsel beter past bij deze tijd. Maar wat betekenen de nieuwe pensioenregels straks voor u?

Allereerst: waarom moet het anders? De pensioenregels zoals we die nu kennen, sluiten niet goed aan bij deze tijd. Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. Ook passen de pensioenregels niet meer goed bij de arbeidsmarkt. Mensen veranderen vaker van werkgever dan vroeger. Of ze beginnen voor zichzelf. De pensioenregels sluiten daar niet goed op aan. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe pensioenregels gemaakt. Deze regels staan in de Wet toekomst pensioenen.

De nieuwe pensioenregels zijn persoonlijker

  • U kunt zien hoe groot uw persoonlijke pensioenvermogen is;
  • de pensioenpremie wordt het uitgangspunt: werkgevers en werknemers betalen samen een pensioenpremie. De pensioenpremies worden belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten;
  • het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, ziet u dat ook terug in het pensioen.

Buffer kan zorgen voor hoger en stabieler pensioen

In de nieuwe pensioenregeling moeten pensioenfondsen een buffer aanhouden. Dit is een vermogen dat mensen binnen het fonds samen opbouwen om de risico’s tussen jongeren en ouderen te delen. Deze ‘solidariteitsreserve’ wordt betaald uit de premie of uit het rendement. De solidariteitsreserve kan zorgen voor hogere en stabielere pensioenen.

Veel blijft hetzelfde

Het lijkt soms of het hele pensioenstelsel verandert, maar veel blijft gewoon hetzelfde. De AOW (pensioen van de overheid) en het ouderdomspensioen (pensioen van uw werkgever) blijven bestaan. U blijft deze ontvangen bij uw pensionering, zolang als u leeft. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan ontvangt uw partner vaak een pensioen.

Tweede Kamer en Eerste Kamer kijken nu naar de wet

De komende tijd gaat de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen behandelen. Daarna gaat de Wet toekomst pensioenen naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2023.

Er verandert nu nog niets

Voor mensen die nu via hun werk pensioen opbouwen of al met pensioen zijn, verandert er de eerste jaren nog niets. Pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregels in te voeren. Als er straks iets verandert aan uw pensioen, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten via de website, nieuwsbrieven en sociale media.