Hoever zijn we met de afbouw van fossiele beleggingen?

31 maart 2022

Vorig jaar maakten we bekend dat we onze beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen zouden verkopen. Hoe verloopt dat proces en hoe ver zijn we nu?

Eind oktober 2021 kondigden we aan onze beleggingen in de producenten van olie, gas en steenkolen te verkopen. We gaven daarbij aan dat het om circa €15 miljard (d.d. 31 dec 2020) aan beleggingen ging en verwachtten dat in het eerste kwartaal van 2023 het merendeel van de beleggingen zijn verkocht. We zijn bezig de fossiele beleggingen zorgvuldig, stap voor stap af te bouwen. Eind 2021 waren er voor ruim €2 miljard aan beleggingen in producenten van fossiele energie verkocht.

Eerste resultaten te zien

Ieder kwartaal publiceren we lijsten met onze beleggingen. We publiceren deze lijsten uit concurrentieoverwegingen met een kwartaal vertraging. In de meest recente lijsten van de beursgenoteerde beleggingen en bedrijfsobligaties (per 31 december 2021) ziet u de afbouw van de fossiele beleggingen nu terug. Zo staan hier niet langer de namen van bekende producenten zoals onder meer Chevron en Exxon Mobil. Ook was ABP op 31 december 2021 niet meer belegd in onder andere de Russische bedrijven Gazprom en Rosneft.

Bedrijven moeten bijdragen aan energietransitie

We doen deze verkoop zorgvuldig en stap voor stap zodat het ook financieel verantwoord is. We zijn gestart met de afbouw van fossiele producenten die binnen onze beleggingsportefeuille het minst goed presteren op het gebied van duurzaamheid. De verkoop van deze beleggingen bedroeg in totaal ruim €2 miljard. We vinden het belangrijk dat bedrijven bijdragen aan de energietransitie, de overstap van fossiele op duurzame energiebronnen. Dat is ook wat we van fossiele grootverbruikers verwachten. We willen hen aansporen meer te verduurzamen. We zijn bezig uit te werken hoe we dat het beste kunnen doen. We vertellen later in het jaar meer hierover.

We beleggen voor een goed pensioen in een leefbare wereld

ABP belegt uw pensioengeld voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarom kijken we niet alleen naar risico, rendement en kosten van een belegging, maar ook naar duurzaamheid. Een van onze doelen is daarbij te helpen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Dat doen we door onze beleggingen in producenten van olie, gas en steenkolen af te bouwen. Tegelijkertijd beleggen we meer in betaalbare en schone energie en slimme oplossingen die bijdragen aan de energietransitie.