• Contact

ABP belegt in obligatie voor opvang Oekraïense vluchtelingen

11 april 2022

ABP belegt ruim € 150 miljoen in een sociale obligatie van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. Met het geleende geld ondersteunt de bank landen die veel Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne zijn naar schatting meer dan 4 miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen. De meeste mensen worden – al dan niet tijdelijk – opgevangen in de buurlanden van Oekraïne, waaronder Polen, Hongarije en Slowakije. Ook andere Europese landen vangen Oekraïners op. Voor de vluchtelingen moeten zij voorzieningen regelen. Denk aan onderdak voor vluchtelingen, onderwijs voor de kinderen en gezondheidszorg.

Toestroom van vluchtelingen

De Raad van Europa heeft de Ontwikkelingsbank in 1956 opgericht. Ook toen waren er veel vluchtelingen in Europa na het neerslaan van de Hongaarse opstand. De Ontwikkelingsbank financiert sociale projecten en biedt financiële ondersteuning in noodsituaties. Zoals nu, door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne.

De opbrengst van de sociale obligatie waarin ABP belegt, is bedoeld voor huisvesting van mensen in kwetsbare situaties, investeringen in onderwijs, het uitbreiden van medische voorzieningen en steun aan het midden- en kleinbedrijf. De Ontwikkelingsbank zegt klaar te staan om ook snel leningen te verstrekken aan buurlanden van Oekraïne en andere landen die te maken hebben met een grote instroom van vluchtelingen.

Maatschappelijk én financieel rendement

Via sociale obligaties kunnen beleggers investeren in maatschappelijke projecten. De belegger, bijvoorbeeld een pensioenfonds, koopt een ‘schuldbewijs’ van de uitgever van de sociale obligatie. Hierover wordt een vaste rente vergoed. Uitgevers moet uitgebreid verantwoording afleggen over waaraan het geld is uitgegeven. Sociale obligaties worden uitgegeven door instellingen (zoals ontwikkelingsbanken) en overheden, en soms ook door bedrijven. Net als alle andere beleggingen, moeten ook onze beleggingen in sociale obligaties voldoen aan onze eisen voor verwacht rendement, risico, kosten en duurzaamheid.