• Contact

Nog duurzamer beleggen? Dat gaan wij ook doen!

10 september 2021

Pensioenfondsen in Nederland zijn volop bezig met duurzaam en verantwoord beleggen. Onlangs maakten verschillende fondsen concrete plannen bekend. Het is goed om te zien dat ze daarbij criteria aanscherpen en stappen zetten. Ook ABP wil versnellen en dus scherpen we ook ons beleid aan. We zijn as we speak volop bezig om ons beleggingsbeleid aan te scherpen en duurzamer te maken.

 

Duurzaam beleggen belangrijk

Wij willen voor al onze deelnemers een goed pensioen in een leefbare wereld. Nu en in de toekomst. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot onder de 2 graden, en het liefst nog onder de anderhalve graad Celsius, moeten we van fossiele energie naar duurzame energie. Wij maken ons net als veel van onze deelnemers zorgen over het klimaat. Klimaatrapporten van het Internationaal Energie Agentschap en het VN-klimaatpanel (IPCC) laten duidelijk zien dat de overgang naar schone energie niet snel genoeg gaat. 

In 2020 kondigden wij al aan dat we in 2022 met nieuwe klimaatdoelen zouden komen om in lijn te blijven met het Nederlandse klimaatakkoord en internationale afspraken. In juni van dit jaar maakten we bekend dat we onze ambities in het licht van de recente rapporten gaan aanscherpen. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen wij het beste bijdragen aan het versnellen van de energietransitie? We gaan in ieder geval energiebedrijven strenger beoordelen op hun klimaatinspanningen. Zodra we meer bekend kunnen maken over de concrete maatregelen, komen we hierover in de lucht. De aanscherpingen moeten in ieder geval vanaf 2022 uitgevoerd worden.

Wat deden we tot nu toe?

In 2020 publiceerden we nieuw beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Daarin zetten we in op klimaat, maar ook op bijvoorbeeld behoud van natuurlijke grondstoffen. We zetten in op CO2-vermindering bij de bedrijven waarin we beleggen. En beleggen daarnaast steeds meer in betaalbare en duurzame energie. De investeringen in fossiele industrie bouwen we al af. ABP richtte ook een speciaal fonds op voor de energietransitie in Nederland. Via dit fonds beleggen we in projecten en bedrijven die zich richten op de opwekking, distributie en het gebruik van hernieuwbare energie.

De cijfers: minder fossiel, meer duurzaam

  • Eind 2020 was de CO2-voetafdruk van de bedrijven waarin ABP aandelen had met 40% verlaagd ten opzichte van 2014.
  • Eind 2020 belegden we bijna € 14 miljard in betaalbare en hernieuwbare energie.
  • Terwijl het belegd vermogen van eind 2019 tot eind 2020 met € 30 miljard groeide, nam het aandeel in fossiele brandstoffen af van € 17 miljard naar € 15 miljard. 
  • Ook belegden we eind 2020 bijna  € 81 miljard in de duurzame ontwikkelingsdoelen.