• Contact

Einde levensloopregeling: gevolgen voor pensioenopbouw in november en december

15 september 2021

De levensloopregeling eindigt op 1 november 2021. Dat is 2 maanden eerder dan gepland. Maakt u gebruik van deze regeling en bent u momenteel met levensloopverlof? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw in november en december. Hier leest u wat dit voor uw pensioenopbouw betekent als u in het 1ste, 2de of 3de jaar van uw levensloopverlof zit. En welke mogelijkheden er zijn om uw pensioenopbouw aan te passen.

 

Dit nieuwsbericht is aangepast op 4 oktober 2021.

Bent u momenteel met levensloopverlof en bent u ook na 1 november 2021 nog met verlof? Dan wordt uw levensloopverlof in november en december gezien als ‘normaal’ onbetaald verlof. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw bij ABP:

 • Zit u in het 1e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u vanaf 1 november weer evenveel pensioen op als vóór uw levensloopverlof. Hierdoor gaan u en uw werkgever mogelijk méér pensioenpremie betalen.

 • Zit u in het 2e of 3e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u vanaf 1 november ook weer evenveel pensioen op als vóór uw levensloopverlof. Hierdoor gaan u en uw werkgever weer pensioenpremie betalen. Zijn in uw cao andere afspraken gemaakt over de premiebetaling? Dan gelden die afspraken. 

Wilt u informatie over de hoogte van de pensioenpremie die u betaalt? Neem dan contact op met uw werkgever.

Pensioenopbouw corrigeren

Als u na 1 november 2021 nog met verlof bent, dan kunt u dus te maken krijgen met hogere premiekosten in november en december. Sociale partners willen u daarin tegemoetkomen. 

U kunt namelijk ervoor kiezen om uw pensioenopbouw over november en december 2021 door uw werkgever te laten corrigeren naar de situatie zoals deze tijdens uw levensloopverlof gold. Wat dit voor u betekent, hangt af van het jaar van uw levensloopverlof waarin u zit:

 • Zit u in het 1e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u in november en december hetzelfde pensioen op als tijdens uw levensloopverlof. En betaalt u de pensioenpremie die daarbij hoort.

 • Zit u in het 2e of 3e jaar van uw levensloopverlof?
  Dan bouwt u in november en december géén pensioen op.
  Let op: heeft u gekozen voor vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw? Dan eindigt deze vrijwillige pensioenopbouw op 1 november 2021. Voor u geldt dan ook dat uw pensioenopbouw doorloopt zoals vóór uw levensloopverlof. Maar u kunt ook ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen in november en december. 

Wilt u dat uw werkgever uw pensioenopbouw over november en december 2021 corrigeert? Geef dit dan vóór 1 november 2021 door aan uw werkgever.

Meer informatie over einde levensloopregeling

In een eerder artikel over het einde van de levensloopregeling leest u meer over de keuzes die u kunt maken rondom uw levenslooptegoed.