Hoezo Geraniums? ‘De kennisoverdracht is belangrijk’

Fraudebestrijding blijft aandachtspunt voor oud-politieman Joop Hoekman
7 oktober 2021

‘Maak gebruik van de arbeidskracht van vitale gepensioneerden.’ Die oproep deed de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vorig jaar aan werkgevers en pensioenfondsen. Uit onderzoek van dit adviesorgaan bleek dat het aantal gezonde gepensioneerden de komende 20 jaar fors gaat stijgen. Veel gepensioneerden van ABP kiezen nu al ervoor om actief te blijven tijdens hun pensioen. Wat drijft hen om niet ‘achter de geraniums’ te gaan zitten? In de serie ‘Hoezo Geraniums?’ gaan we op zoek naar het antwoord.

De rode draad in zijn leven is fraudebestrijding. Dit was al zo toen hij bij de Nationale Politie werkte. Na zijn pensionering richtte Joop Hoekman samen met een paar andere professionals de Fraudehelpdesk op. Dit is een nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude. Ook de 5 detectives die hij schreef, gaan over fraudezaken. ‘Vroeger maakte ik politiedossiers op, nu schrijf ik boeken.’

Te weinig aandacht voor fraudebestrijding

Een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Dat was de belangrijkste drijfveer voor de nog jonge Joop Hoekman om in 1970 bij de politie te gaan werken. In 1990 maakte hij de overstap naar de Nationale Politie en ging hij zich intensief bezighouden met fraudebestrijding. Hij verklaart zijn grote betrokkenheid bij de aanpak van deze vorm van criminaliteit met de woorden dat er te weinig aandacht voor is. ‘Het is een misdaad zonder bloed. Maar de schade voor de maatschappij is enorm.’

Geraffineerde werkwijzen

Volgens de oud-politieman spelen er bij slachtoffers van fraude vaak gevoelens van onmacht. En ook raakt het vertrouwen in de maatschappij beschadigd. Hij weet uit eigen ervaring hoe geraffineerd fraudeurs te werk gaan.

 

‘Vorige week nog werd ik gebeld door een man die zich voordeed als iemand van de bank waar ik een rekening heb lopen. Deze man beschikte over allerlei informatie over mijn rekening en vertelde dat er geld was overgemaakt naar Spanje, maar dat hij wilde checken of dit wel klopte. Ook al klonk het in eerste instantie heel betrouwbaar en echt, toch vertelde ik hem dat ik hem zo zou terugbellen. Dat was niet mogelijk zei hij. En toen werd de verbinding heel snel verbroken.’

Van datingfraude tot phishing

Fraude neemt nog steeds toe en er blijven volgens Joop veel zaken liggen. Hij onderscheidt verschillende vormen van fraude en noemt er een paar: datingfraude, erfenisfraude, digitale phishing. ‘Het is echt spectaculair veel, wat er voorbijkomt.’

Privacywetgeving maakt het lastig

Zijn activiteiten voor de Fraudehelpdesk staan op dit moment op een laag pitje. Dat komt door recente regelgeving rond privacy. Het recherche- en adviesbureau mag informatie niet langer vastleggen in een databank. Joop hoopt dat de regels op dit terrein weer versoepeld worden. ‘Voorheen werkte ik zo’n 15 uur per week voor de Fraudehelpdesk. Nu nog maar zo’n 2 uur per week. Mensen kunnen nog altijd mailen en bellen naar het kantoor en om advies vragen.’

 

Joop zegt het heel belangrijk te vinden om de kennis die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd over fraudebestrijding te delen met jonge mensen. Zodat zij die kennis kunnen gebruiken. ‘Dat is ook de belangrijkste boodschap die ik heb voor anderen. Probeer de kennis die je hebt opgedaan in je werkzame leven na je pensionering over te dragen, zodat anderen daar gebruik van kunnen maken.’

Geen regels, geen kaders

Zijn kennis over fraudezaken gebruikt hij ook voor zijn boeken. 5 heeft hij er nu geschreven: 3 toen hij nog werkte en 2 na zijn pensionering. Hij vindt het fijn om in de boeken die hij schrijft de vrijheid te hebben om te schrijven zoals hij dat wil. Geen regels, geen kaders. ‘De verhalen die ik geschreven heb, heb ik zelf verzonnen. Maar wat ook speelt: de kennis die ik in mijn hoofd heb, kan ik niet verstoppen. Ik kan het niet laten om daar iets mee te doen.’

Blijven deelnemen

Joop draagt altijd een pen en briefje in zijn zak om notities te kunnen maken voor zijn volgende boek. Het meest tevreden is hij over zijn laatste boek met de titel ‘Hebzucht’, net als zijn andere boeken te koop bij boekhandels en online. Hij wil doorgaan met schrijven en hoopt weer meer te kunnen doen voor de Fraudehelpdesk zodra de wetgeving wordt aangepast. ‘Ik wil op allerlei manieren actief blijven in de maatschappij. Het is belangrijk om als gepensioneerde aan het leven te blijven deelnemen.’

Oproep

Bent u (of kent u) ook iemand bij wie de geraniums geen water krijgen, doordat u het veel te druk heeft met genieten van het leven? Dan zijn we heel benieuwd naar uw verhaal. Stuur ons een e-mail.