• Contact
Corien Wortmann

‘Het is dringend noodzakelijk dat we versnellen op de energietransitie’

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann en Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW, aan het woord in het FD van zaterdag 2 oktober 2021
4 oktober 2021

Pensioenfondsen in Nederland zijn volop bezig met duurzaam en verantwoord beleggen. En elk fonds doet dat op zijn eigen manier. 'We kunnen onze fossiele beleggingen in één klap verkopen, maar maken we dan echt verschil?’, vragen Corien Wortmann (ABP) en Joanne Kellermann (Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PFZW) zich af in gesprek met het Financiëele Dagblad.

 

Iedereen kiest zijn eigen route

De 2 voorzitters vertegenwoordigen de 2 grootste pensioenfondsen van Nederland. ‘Eigenlijk willen alle grote Nederlandse pensioenfondsen in 2050 een klimaatneutrale portefeuille hebben', zegt Corien Wortmann in het interview. 'Maar iedereen kiest een eigen route. Wij selecteren strenger in welke bedrijven wij willen beleggen. Wij leggen verantwoording af over wat we bereiken met engagement, onze gesprekken met bedrijven waar we niet helemaal tevreden over zijn. Dat betekent dat er ook bedrijven en sectoren afvallen, waar verbetering niet snel genoeg gaat. Zo zijn wij nu, net als PFZW, beleggingen in kolen en teerzand aan het uitsluiten.'

En ook: ‘Er is nu veel focus op de beleggingen in fossiel. Dat is bij ABP bijvoorbeeld 3% van de portefeuille. Maar voor een klimaatneutrale economie moeten alle grote economische sectoren gigantische veranderingen ondergaan. De luchtvaart, de auto-industrie, cement, de manier waarop wij huizen bouwen. Dat is allemaal heel fundamenteel. Je moet naar dat hele palet kijken om te beoordelen of een fonds ambitieus is.’

Ambitie moet omhoog, dat vinden wij ook

Wortmann vertelt verder: ‘Brede groepen deelnemers en werkgevers vinden dat de ambitie bij ABP omhoog moet. Dat vinden wij als bestuur ook. Als je de recente rapporten ziet van IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en het Internationaal Energie Agentschap, dan is het dringend noodzakelijk dat we versnellen op de energietransitie. We zien al dat er veel meer overstromingen komen, grote hitte, branden en noem maar op. En de rapporten geven ook aan dat dat wordt beïnvloed door mensen.'

Aanscherpingen van ons beleid

In 2020 kondigden wij al aan dat ABP in 2022 met nieuwe klimaatdoelen zou komen om in lijn te blijven met het Nederlandse klimaatakkoord en internationale afspraken. In juni van dit jaar maakten we bekend dat we onze ambities in het licht van de recente rapporten gaan aanscherpen. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen wij het beste bijdragen aan het versnellen van de energietransitie? We gaan in ieder geval energiebedrijven strenger beoordelen op hun klimaatinspanningen. Zodra we meer bekend kunnen maken over de concrete maatregelen, komen we hierover in de lucht. De aanscherpingen moeten in ieder geval vanaf begin 2022 uitgevoerd worden.