ABP investeert in groen Europees herstel

12 oktober 2021

ABP belegt € 160 miljoen in de eerste groene obligatie van de Europese Unie (EU). Met de opbrengst verstrekt de EU subsidies en leningen aan lidstaten. Die gebruiken het geld voor duurzaam herstel van de Europese economie na de coronapandemie.

 

Bij obligaties kopen beleggers een ‘schuldbewijs’ van de uitgever, in dit geval de Europese Unie. Over de lening wordt rente vergoed. De uitgifte van de groene obligatie maakt deel uit van een groot Europees herstelplan om de economie in de lidstaten te versterken én te verduurzamen. De EU heeft de ambitie om het eerste klimaatneutrale economische blok in de wereld te worden. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen 55% lager zijn dan in 1990. Daarvoor moet de EU de komende jaren veel investeren in onder andere:

  • duurzame energiebronnen (zoals wind en zon);
  • energiebesparing, en;
  • technieken voor het opslaan of hergebruiken van CO2. 

EU grootste uitgever groene obligaties

Het Europese fonds voor economisch herstel na de coronapandemie is bijna € 800 miljard. Dat wordt voor een groot deel gefinancierd door de uitgifte van groene obligaties. Dat zijn obligaties die worden uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven. Zij kunnen daarmee  groene projecten betalen. Denk aan  hernieuwbare energie of investeringen in groen transport. In totaal geeft de EU de komende jaren voor € 250 miljard aan groene obligaties uit. Daarmee wordt het de grootste uitgever van zulke obligaties in de wereld.

Duurzame plannen van de lidstaten

De Europese Commissie (EC) geeft het geld niet zelf uit. Het biedt de lidstaten de mogelijkheid om plannen in te dienen voor duurzaam economisch herstel. Die plannen moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Ze  moeten worden goedgekeurd door de Commissie en de lidstaten. Daarna ontvangt de lidstaat financiële steun in de vorm van leningen of subsidies. Ook houdt de EC toezicht dat het geld ook echt op de afgesproken manier wordt besteed.

ABP grote belegger in groene obligaties

Staatsobligaties vormen voor pensioenfondsen een belangrijke belegging in de beleggingsportefeuille. 

  • Ze zorgen voor stabiliteit en spreiding in de portefeuille,;
  • Ze zijn goed verhandelbaar, en;
  • Ze passen vanwege de lange looptijd bij de langlopende verplichtingen die pensioenfondsen hebben.

Voor groene staatsobligaties hanteert ABP dezelfde eisen op het gebied van rendement, risico en kosten als voor alle andere beleggingen.

Nederlandse groene obligaties

Nederland geeft al sinds 2019 groene staatsobligaties uit. Ook aan die uitgifte heeft ABP deelgenomen. De markt voor groene obligaties groeit spectaculair. ABP is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties; eind 2020 hadden we hierin € 8 miljard belegd.