• Contact

‘Het was veel rekenwerk’

Scheiden en uw pensioen: Hoe verder?
2 november 2021

Na 23 jaar huwelijk vonden Ronald en zijn inmiddels ex-vrouw het wel welletjes en zetten ze een punt achter hun verbintenis. Dit was ook het moment waarop ze afspraken maakten over hun pensioen. Ronald: ‘Zo kon ik op het nippertje voldoende financiële ruimte voor een nieuwe hypotheek regelen. Ik kon mijn ex-vrouw uitkopen en het huis overnemen.’

 

Hij vond het een hele puzzel om uit te vinden wat de gevolgen waren van hun scheiding voor zijn pensioen. Afgelopen juni, tijdens zijn vakantie, besloot Ronald (62) het regelement van ABP erop na te slaan en met een rekenmodel van het nabestaandenpensioen uit te zoeken hoeveel extra financiële armslag dit zou opleveren. ‘Ik kwam uit op 4800 euro bruto per jaar en dat leverde mij 50 duizend euro extra hypotheekruimte op. Precies genoeg om mijn nieuwe hypotheek rond te krijgen. Het probleem was opgelost.’

De standaardverdeling of juist niet?

Er zijn meerdere mogelijkheden om het pensioen te verdelen als u besluit te gaan scheiden of een geregistreerd partnerschap te beëindigen. U kunt ervoor kiezen voor een standaardverdeling waarbij de ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het partnerschap of huwelijk is opgebouwd. U kunt ook kiezen voor een andere verdeling, bijvoorbeeld 60-40. Of u kunt met uw ex-partner afspreken om de verdeling van het ouderdomspensioen uit te sluiten, zoals Ronald en zijn ex-vrouw overeenkwamen. Dit moet dan wel opgenomen zijn in de huwelijkse voorwaarden of een scheidingsconvenant. Of in het geval van een geregistreerd partnerschap in de beëindigingsovereenkomst. Het is belangrijk dat u duidelijk vastlegt dat u de verdeling van het ouderdomspensioen uitsluit.

 

Ook als het gaat om het partnerpensioen – oftewel nabestaandenpensioen - is de keuze aan de ex-partners hoe ze dit willen regelen. Laten zoals het normaliter is: waarbij de ex-partner recht heeft op nabestaandenpensioen. Of beide partijen spreken af dat de ex-partner afziet van het recht op nabestaandenpensioen. Ook hier is het van belang dat u duidelijk vastlegt dat u afziet van het  nabestaandenpensioen voor partner. De deelnemer kan dan op de pensioendatum de keuze maken om (een deel van) het nabestaandenpensioen toe te voegen aan het ouderdomspensioen. Dit gaf Ronald net dat beetje extra financiële ruimte.

Binnen 10 jaar met pensioen

Ronald is werkzaam bij een grote uitvoeringsorganisatie van de overheid als senior-adviseur bedrijfsvoering. Hij wil op zijn 67e met pensioen gaan. ‘De bank behandelt me anders dan voorheen bij het afgeven van een hypotheek, omdat ik binnen 10 jaar met pensioen ga. Mijn verwachte bruto-inkomen was in eerste instantie niet hoog genoeg om mijn ex-vrouw te kunnen uitkopen.’

 

Een punt dat hij wil maken is dat partnerpensioen een andere opbouw kent dan het ouderdomspensioen en daarom wordt het gespaarde bedrag niet 1-op-1 omgezet. ‘Dat is iets om rekening mee te houden. Daar had ik niet bij stilgestaan.’

‘Ik vind dat een beetje ouderwets’

De scheiding van Ronald vond afgelopen juni plaats. Hij maakte een bewuste keuze hoe ze het financieel zouden regelen. Hij en zijn ex-vrouw waren het ook snel eens over het uitsluiten van de verdeling van het ouderdomspensioen en het afzien van nabestaandenpensioen voor partner. ‘Het idee dat je blijvend voor elkaar moet zorgen, zowel na scheiding als dood, vinden we beiden achterhaald. Dat doet ouderwets aan.’

Tips betreffende nabestaandenpensioen bij scheiden

- Als u en uw partner gaan scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigen, heeft uw ex-partner mogelijk recht op nabestaandenpensioen dat al is opgebouwd. Uw ex-partner kan ervoor kiezen om af te zien van het recht nabestaandenpensioen. Of uw ex-partner afziet van zijn of haar recht op nabestaandenpensioen, kan belangrijk zijn als u een nieuwe partner krijgt. Of als u extra financiële ruimte nodig heeft op het moment dat u met pensioen gaat.


- Als uw ex-partner afziet van nabestaandenpensioen, dan laten jullie dit aan ons weten door het formulier afzien van nabestaandenpensioen in te vullen. Het ingevulde formulier stuurt u naar ons toe via het digitale contactformulier. Of per post. Lees meer over het afzien van nabestaandenpensioen. Het is ook mogelijk om deze afspraak op te nemen in het echtscheidingsconvenant/de beëindigingsovereenkomst. Partijen mogen dan een kopie hiervan opsturen naar ABP. Er moet wel nadrukkelijk in het document staan dat de ex-partner afziet van het recht op nabestaandenpensioen.


- De keuze voor het verdelen van het ouderdomspensioen moet binnen 2-jaar worden doorgeven, om te zorgen dat ABP deze verdeling ook uitvoert. Keuzes over het wel of niet afzien van het nabestaandenpensioen kan ook na de 2-jaren termijn worden doorgegeven maar uiterlijk voor het overlijden van 1 van u beiden.


- Woont u samen met een samenlevingscontract en gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op nabestaandenpensioen, als u uw ex-partner had aangemeld op MijnABP. De voorwaarden hiervoor staan op deze website. Vergeet uw ex-partner niet af te melden op MijnABP, anders loopt de opbouw van het nabestaandenpensioen gewoon door.