AOW-leeftijd blijft 67 jaar

Levensverwachting voor 65-jarige volgens CBS bijna niet veranderd
8 november 2021

Iemand die in het jaar 2027 65 jaar is, leeft gemiddeld nog bijna 21 jaar. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna even lang als de verwachting voor 2027 die vorig jaar werd vastgesteld. De minister heeft daarom besloten dat de AOW-leeftijd niet stijgt.

 

Om precies te zijn verwacht het CBS dat een 65-jarige in 2027 gemiddeld nog 20,93 jaar leeft. Vorig jaar was dat nog 20,94 jaar. Het CBS berekent het hele jaar door de levensverwachting van mensen in Nederland. Hoe lang we gemiddeld leven is belangrijk voor het moment waarop uw AOW ingaat. AOW is pensioen van de overheid.

Langer leven? Later AOW!

De overheid kijkt aan het einde van elk jaar of de levensverwachting stijgt. Gaat de levensverwachting omhoog? Dan stijgt ook de leeftijd waarop we voor het eerst AOW van de overheid ontvangen. De afspraak is dat de AOW-leeftijd met 2 maanden stijgt voor elke 3 maanden dat de levensverwachting stijgt.

5 jaar van tevoren bekend

De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Hij stijgt in stappen naar 67 jaar in 2024. In de twee jaren daarna stijgt hij niet verder.

 

De minister van Sociale Zaken heeft nu besloten dat de AOW-leeftijd ook in 2027 niet stijgt. U kunt op de website van de SVB uw geboortedatum invullen en zien vanaf wanneer u AOW krijgt. In januari is nieuwe AOW-leeftijd van 2027 daarin verwerkt.

Bent u geboren na 31 december 1960?

Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend.