ABP waardeert advies wetenschappelijke commissie duurzaam beleggen ABP

12 november 2021

Het bestuur van pensioenfonds ABP neemt met waardering kennis van het advies van de onafhankelijke wetenschappelijke commissie duurzaam beleggen ABP (‘de commissie’) over fossiele brandstoffen en klimaatverandering. Volgens het ABP-bestuur biedt het advies van de 3 hoogleraren waardevolle inzichten en suggesties die ABP zal betrekken bij de al eerder aangekondigde aanscherping van haar beleid.

 

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) heeft een onafhankelijke commissie van wetenschappelijke experts ingesteld die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan ABP. De commissie geeft in haar eerste advies aan net als ABP in duurzaamheidsbeleid aan te willen sturen op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius. Om deze klimaatdoelstelling van Parijs te behalen, zijn systeemtransities noodzakelijk.

We leggen de focus op grootverbruikers fossiele energie

ABP geeft daaraan invulling door concrete en meetbare doelstellingen voor onder andere het verminderen van de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille en voor beleggingen in betaalbare en duurzame energie (Duurzaam Ontwikkelingsdoel nr 7). Maar ook door het recente besluit om te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. In aanloop naar dit besluit heeft ABP hierover met de commissie gesproken. ABP verlegt de focus van haar engagement naar grootverbruikers van fossiele energie door de criteria voor beleggen in deze bedrijven aan te scherpen en met hen intensief engagement te voeren. ABP verwacht hiermee effectiever een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. ABP ziet het advies van de commissie als ondersteuning voor dit besluit. Het fonds scherpt in 2022 het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid, inclusief de CO2-reductiedoelstellingen, verder aan. Het ABP-bestuur zal het advies binnenkort met de commissie bespreken om dit vervolgens ook mee te nemen in de aanscherping van het beleid.