• Contact

Investeren in de veerkracht van mens en milieu

7 mei 2020

Klimaatverandering en aantasting van het milieu hebben niet alleen gevolgen voor mens en natuur, maar ook voor de beleggingen van ABP. Met onze beleggingen willen wij niet alleen een aantrekkelijk rendement voor onze deelnemers halen, maar ook bijdragen aan de bescherming en het herstel van onze leefomgeving.

De mens laat zijn sporen achter. Intensieve landbouw, ontbossing, vervuiling, overbevissing, het dumpen van afval en klimaatverandering hebben een schadelijke invloed op het milieu. Ecosystemen raken uit balans. Normaal gesproken hebben ze genoeg veerkracht (social-ecological resilience) om de balans te herstellen, maar er komt een punt waarop de rek eruit is. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van onze aarde.

Deze risico’s hebben ook gevolgen voor onze beleggingen. Bijvoorbeeld als we belegd hebben in gebouwen in landen met een hoog risico op overstromingen. Of in staatsobligaties van landen die voor hun inkomsten sterk afhankelijk zijn van olie of gas. Naarmate de wereld steeds meer gaat overschakelen op hernieuwbare energie, zullen deze landen er financieel minder goed voor komen te staan. Hoe gaat ABP om met deze ‘klimaatrisico’s’?

Klimaatrisico’s in kaart brengen

Allereerst brengen we de klimaatrisico’s van onze beleggingen in kaart. Zo hebben we in 2020 uitgezocht welk deel van onze staatsobligatieportefeuille is belegd in landen met een hoog klimaatrisico. Voor onze vastgoedbeleggingen hebben we een database aangelegd waarmee we fysieke klimaatrisico’s kunnen vaststellen voor tienduizenden gebouwen in de hele wereld. Denk hierbij aan risico’s die gebouwen lopen als gevolg van extreem weer of de stijging van de zeespiegel, zoals overstromingen, natuurbranden en stormen.

In kaart gebracht: vastgoedobjecten en risico’s in verband met natuurbranden

Risico’s beperken en beleggen in oplossingen

Doordat we zicht hebben op de risico’s in onze portefeuille, kunnen we deze beperken of, beter nog, investeringen in oplossingen. Grofweg zijn er twee manier waarop we dat doen: investeren in de beperking van klimaatverandering of in aanpassingen aan de gevolgen ervan. Klimaatverandering beperken doen we door bijvoorbeeld te investeren in hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Investeringen in aanpassingsmaatregelen doen we ook, denk aan dijken ter bescherming tegen overstromingen, of veilige, duurzame gebouwen en infrastructuur. ABP heeft beide soorten beleggingen dus in de portefeuille.

Beleggen in de bescherming van mens en milieu – mét rendement

Hiermee verwachten we niet alleen een goed rendement te behalen – en dus een goed pensioen voor onze deelnemers – maar dragen we ook bij aan een leefbare wereld. Twee derde van onze deelnemers geeft aan dat belangrijk te vinden. Een voorbeeld is onze belegging in een duurzame obligatie van de Aziatische Ontwikkelingsbank. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om klimaatbestendige watervoorziening, riolering en afwatering aan te leggen in een aantal steden in de Zuid-Indiase staat Tamil Nadu. Hiermee dragen we bij aan de financiering van klimaatbestendige infrastructuur in ontwikkelingslanden. Daarnaast beleggen we volop in hernieuwbare energie. Eind 2020 hadden we € 13,8 miljard belegd in Duurzaam Ontwikkelingsdoel 7: Betaalbare en duurzame energie. Ons doel voor 2025 is om hier € 15 miljard in belegd te hebben.

Winkelcentrum

Een mooi, concreet voorbeeld van een belegging waarbij ‘aanpassingsmaatregelen’ zijn genomen, is het Zuid-Franse winkelcentrum Cap3000. Dit ligt aan de Middellandse Zee. Waar de rivier de Var in zee stroomt, aan de oostkant van het complex, is een muur gebouwd om het winkelcentrum te beschermen tegen overstromingen.

Winkelcentrum Cap3000 Nice

Dichter bij huis

Maar ook dichter bij huis zijn genoeg voorbeelden te vinden. Zo zijn we een van de financiers van het onderhoud aan de Afsluitdijk. Voor een land als Nederland, waarvan een groot deel onder de zeespiegel ligt, is dit extra belangrijk. De opwarming van de aarde leidt immers tot smeltende ijskappen en een stijging van de zeespiegel, waardoor de versterking van dijken meer dan ooit nodig is. De werkzaamheden aan de ruim 85 jaar oude Afsluitdijk zijn begonnen in het najaar van 2018 en zullen in 2025 zijn afgerond. Nadat de dijk is opgeknapt, kan deze een storm weerstaan die statistisch eens in de tienduizend jaar voorkomt. 

Meer lezen over duurzaam en verantwoord beleggen? Via de button hieronder gaat u naar de website van ons gecombineerd jaarverslag over 2020. Wilt u niet het hele jaarverslag lezen, dan hebben we ook een handig artikel met de meest interessante onderwerpen uitgelicht.