• Contact

ABP investeert in verantwoord beheerde productiebossen

18 mei 2021

Samen met twee andere partijen, investeert ABP in de overname van een portefeuille van grote productiebossen in drie verschillende regio’s in Chili. Deze bossen hebben het FSC-keurmerk. Dit betekent dat ze worden beheerd op zo’n manier dat ze bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en rekening houden met het sociale en economische welzijn van werknemers en lokale gemeenschappen. Zo leveren deze bossen niet alleen een mooi rendement op voor onze deelnemers, maar dragen ook bij aan een leefbare planeet.

Om de overname van het bosareaal in Chili mogelijk te maken richt APG, de pensioenuitvoerder van ABP, namens ABP een nieuw bedrijf op. Dat doen ze samen met de twee andere partijen. Dit nieuwe bedrijf wordt daarmee eigenaar van in totaal ruim 80.000 hectare productiebos. Dat is ongeveer 15 keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daarmee wordt dit nieuwe bedrijf de op twee na grootste houtproducent van Chili.

 

Met de investering draagt ABP bij aan de totstandkoming van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Vereningde Naties. Deze Verantwoorde Ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 vastgesteld om tot een betere en duurzamere wereld te komen. ABP wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een leefbare wereld. Daarom wordt bij elke beleggingsbeslissing gelet op rendement, risico, kosten én de prestaties van deze beleggingen op het gebied van duurzaamheid.