Wat vindt u van hoe we beleggen?

Onderzoek onder deelnemers
18 juni 2021

Voor een zo goed mogelijk pensioen moet ABP het pensioengeld beleggen. Maar wat vinden de mensen die bij ons pensioen opbouwen of al van pensioen van ons ontvangen daar zelf van? Jaarlijks ondervragen we een grote groep mensen over onze beleggingen. Dit zijn de resultaten van het laatste onderzoek.

Iets meer dan 1.000 mensen deden mee aan het onderzoek. De meesten (65 procent) vinden het goed dat ABP duurzaam en verantwoord belegt. We zien dat dit percentage jaarlijks groeit. Zo’n kwart van alle mensen die meededen aan het onderzoek wil dat we nog duurzamer gaan beleggen. En dan vooral meer in duurzame energie. Ook zuiniger omgaan met grondstoffen, tegengaan van klimaatverandering en goede gezondheidszorg zijn volgens hen doelen waaraan we moeten bijdragen.

Meerderheid wil dat we invloed uitoefenen

We vroegen mensen ook: ‘Wat moeten we doen als de bedrijven waarin we beleggen niet duurzaam en verantwoord blijken te zijn?’ Hier vindt een meerderheid dat ABP invloed op het bedrijf moet uitoefenen om duurzamer te opereren. Een derde vindt dat we in zo’n geval in gesprek moeten gaan met zo’n bedrijf. Eén op de 5 vindt dat ABP moet stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Dit sluit aan bij ons eigen beleid: door met een bedrijf in gesprek te blijven, kun je volgens ons meer bereiken dan door er niet meer in te beleggen.

Minimaal gelijk rendement op langere termijn

In het onderzoek vroegen we deelnemers ook wat zij denken dat de gevolgen zijn voor het rendement als ABP duurzaam en verantwoord belegt. Steeds meer mensen geven aan te verwachten dat het rendement op hun pensioeninleg minimaal gelijk zal blijven. Ook ABP is ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen minimaal hetzelfde rendement oplevert als niet duurzaam en verantwoord beleggen. Zo zorgen we voor een goed pensioen in een leefbare, eerlijke wereld.

Belangrijke thema's

Het beleid van ABP richt zich op de thema’s energietransitie (overstappen op duurzame energie), grondstoffentransitie (minder grondstoffen gebruiken en bestaande grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken) en digitalisering. Een meerderheid staat achter deze keuze. Net als vorig jaar bestaat de top 3 thema’s waar ABP zich volgens deelnemers op zou moeten richten uit: duurzame energie, zuiniger omgaan met grondstoffen, tegengaan van klimaatverandering.

Wat doen we met de uitkomsten?

ABP gebruikt de uitkomsten bij het opstellen en aanscherpen van haar beleid. Maar ook voor betere en communicatie. We kunnen beter inspelen op wat deelnemers willen weten. Zo geven deelnemers aan te willen weten hoe en waarin we beleggen. Op de website hebben we daarom bijvoorbeeld een kaart gemaakt waarin we laten zien waarin we wel en niet beleggen.