• Contact

Universiteiten gaan ABP helpen bij duurzaam en verantwoord beleggen

21 juni 2021

De Nederlandse universiteiten gaan ABP helpen bij het duurzaam en verantwoord beleggen. Een zogenoemde expertgroep van beleggingsexperts van de universiteiten gaat ABP hierover adviseren. De expertgroep is het resultaat van gesprekken tussen de universiteiten en het ABP. Deze gesprekken volgden op de oproep van universitair medewerkers om pensioengeld meer duurzaam te beleggen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: 'Een terechte oproep. Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn.'

ABP zal de experts 2 keer per jaar vragen advies uit te brengen over het gevoerde beleggingsbeleid, zowel ten aanzien van de realisatie als over de geplande stappen daarin. Voor deze adviezen zullen de experts aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen die ABP zelf ook volgt.

Blij met samenwerking

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP, is blij met de samenwerking met expertgroep. 'We zien dat richting van ons beleid op zich goed is, met de 3 duurzaamheidstransities en focus op SDG’s, maar wij vinden het noodzakelijk dat we onze ambitie aanscherpen. Dat is ook een oproep die (groepen) deelnemers doen. De adviezen van de wetenschappelijke expertgroep kunnen daar zeker aan bijdragen.'