• Contact

‘Ik zie de kritiek op onze beleggingen als kans het beter te doen’

Nieuw bestuurslid Anne Gram
28 juni 2021

Anne Gram is sinds juni een nieuw gezicht in het bestuur van ABP. Als econoom met een indrukwekkend cv in de financiële wereld, zal ze zich bezighouden met het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid. Haar ambities zijn groot. ‘Het kan en moet nog veel duurzamer.’

Anne komt oorspronkelijk uit Denemarken en studeerde daar economie. Voor haar eerste baan kwam ze in Nederland terecht. ‘Door het werk, de liefde en onze kinderen, die zich hier helemaal thuis voelen, ben ik hier nooit meer weggegaan. Hoewel ik nog wel vaak terugga naar Denemarken.’ Ze startte haar carrière bij het pensioenfonds van KPN. ‘Maar ik wilde al snel zélf achter de knoppen zitten: zelf beleggen, managers aansturen, de koers bepalen.’ Wat volgde was een mooie reeks functies bij grote beleggers en vermogensbeheerders.

Portret Anne Gram

Uiteindelijk keer je dan toch terug in de pensioenwereld. Waarom?

‘Voor mij is het belangrijker dat mijn werk er écht toe doet. Bij ABP kan ik echt een positieve impact hebben. Hier mag ik 500 miljard zo goed en zo duurzaam mogelijk helpen beleggen. Dat is het geld van meer dan 3 miljoen mensen die er keihard voor gewerkt hebben. Ik vind het belangrijker om daar goed voor te zorgen, dan voor het kapitaal van een enorme bank of verzekeraar. Ik vind het mooi hoe de financiële markten werken, maar uiteindelijk wil je jezelf ‘s avonds ook in de spiegel kunnen aankijken en het idee hebben met je werk de wereld ietsje beter te maken.’

Je bent nu enkele weken aan de slag bij ABP. Wat valt je op?

‘Het ABP-bestuur is een geoliede machine. Bestuursleden werken heel goed samen. En dat moet ook, want er zijn grote uitdagingen. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Voor een groot fonds als ABP brengt dat echt veel veranderingen met zich mee. Aan de beleggingskant staan we natuurlijk voor de uitdaging om steeds duurzamer en meer verantwoord te beleggen én tegelijkertijd een goed rendement te halen. De buitenwereld eist beide van ons.’

Er is regelmatig kritiek op ons beleggingsbeleid. Hoe kijk je daar tegenaan?

‘Ik vind de kritiek zeer waardevol. We moeten er goed naar luisteren en bekijken wat we ermee kunnen. Daarom gaan we nu ons duurzaamheidsbeleid aanscherpen. We nemen de geluiden mee. Kijk, wij beleggen met het geld van miljoenen mannen en vrouwen. Die hebben dus alle recht om kritisch te zijn op wat wij met hun geld doen. Dat houdt ons ook scherp, dwingt ons kritisch naar ons werk te kijken.’

Vind je dan ook dat we duurzamer moeten beleggen?

‘Ja, het kán en moet duurzamer. En het moet sneller. De EU heeft de klimaatdoelstellingen aangescherpt en ik verwacht dat de VN dat ook gaat doen. En ik vind dat wij moeten volgen. Daar zit ook een duidelijk voordeel aan, want vergeet niet: een bedrijf dat tegenwoordig niet duurzaam opereert, is een risico. Dat bedrijf kan klanten verliezen, rechtszaken aan zijn broek krijgen, investeringen moeten afschrijven en ook daarmee negatief in het nieuws komen. Ik vind het dus niet meer dan logisch dat we ook om risico’s te verminderen duurzaamheid nog sterker meenemen in al onze beleggingskeuzes. Dat verwachten veel mensen wiens geld we beheren ook van ons. Als er groepen zijn die vinden dat we niet meer in olie en gas moeten beleggen, zoals je ook bij veel buitenlandse pensioenfondsen ziet, dan vind ik dat we dat serieus moeten onderzoeken, waarom niet?’

Wat wil je aan het einde van je termijn bereikt hebben?

‘Voorop staat een goed pensioen voor onze deelnemers. En dat we met onze beleggingen een nog positievere impact in de wereld maken. Onze beleggingen nóg duurzamer maken. Ik geloof in de ‘sturende kracht’ van geld. Met geld kun je veel veranderen in de wereld. Wat is er dan mooier om het geld van onze deelnemers in te zetten voor een goed pensioen én een betere wereld voor hen, hun kinderen en kleinkinderen?’