‘Het is noodzaak dat we onze ambitie aanscherpen’

Manifestatie van ABP-deelnemers in Amsterdam en Heerlen over klimaatdoelen
4 oktober 2021

ABP zet een volgende stap richting een duurzamer beleggingsbeleid. Tijdens de manifestatie van ABP-deelnemers in Amsterdam vertelde bestuursvoorzitter Corien Wortmann vrijdagmiddag dat het pensioenfonds de komende maanden haar ambitie gaat bijstellen als het gaat om duurzaam en verantwoord beleggen. Zo wil Nederlands grootste pensioenfonds onder andere strenger worden bij het beoordelen van energiebedrijven op hun klimaatinspanningen. ‘We willen meer ambitie tonen in het daadwerkelijk bijdragen aan de transities, zoals de energietransitie.’

Onder de noemer ‘Het duurt te lang’ waren rond de 200 deelnemers van Nederlands grootste pensioenfonds op vrijdagmiddag naar de Amsterdam gekomen. En bij het ABP-hoofdkantoor in Heerlen waren rond de 30 actievoerders op de been. Meerdere deelnemers aan de manifestatie droegen klokken bij zich om het motto van manifestatie kracht bij te zetten. Er is volgens de actievoerders geen tijd te verliezen om te voorkomen dat de aarde te snel opwarmt met alle gevolgen voor de natuur en onszelf.

 

Deze deelnemers vragen om een fossielvrij pensioen

De ABP-bestuursvoorzitter zei het te waarderen dat zoveel ambtenaren, docenten en andere deelnemers van ABP hun bezorgdheid tonen over het klimaat en de moeite hadden genomen om naar de manifestatie te komen. ‘Jullie zijn onze deelnemers. Daarom sta ik ook hier. Jullie wens is duidelijk: een fossielvrij pensioen.’

Het draait om meer dan financieel rendement

ABP staat voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Het draait om meer dan financieel rendement. Dat was al zo, benadrukte Corien Wortmann, maar toch wil het fonds de ambitie aanscherpen als het om duurzaamheid gaat. In 2022 wil ABP met de uitvoering van de aangescherpte ambitie beginnen. Dat betekent dat het fonds hier de komende maanden al plannen voor gaat uitwerken. ABP zal dit in nauwe samenwerking met pensioenuitvoerder APG doen.

De opwarming van de aarde moet zoveel mogelijk omlaag

ABP wil – net als de actievoerders die vandaag op de been waren in Amsterdam en Heerlen – dat de opwarming van de aarde beneden de 2 graden Celsius blijft, liever nog 1,5 graad Celsius. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatverdrag van Parijs, dat verder is uitgewerkt in het Nederlandse Klimaatakkoord. ABP heeft zich vrijwillig aangesloten bij de afspraken uit het Klimaatakkoord. Vandaar dat de ambitie van politici, bedrijven, beleggers en consumenten hierop gericht moet zijn. ABP wil in ieder geval haar steentje bijdragen en erkent dat versnellen de enige optie is.

Blij met het aanbod van Nederlandse Universiteiten om kennis te delen

In haar toespraak zei Corien Wortmann in gesprek te willen blijven met de deelnemers van het fonds. Ze voegde toe dat het niet mogelijk is om van vandaag op morgen uit fossiel te gaan. Maar het staat volgens haar wel vast dat ABP meer zal gaan beleggen in betaalbare en duurzame energie. ABP belegde eind 2020 bijna 14 miljard euro in duurzame energie. Het aandeel in fossiele brandstoffen bedroeg toen 15 miljard euro. ‘Dit gaan we steeds verder afbouwen.’ Eerder deze week meldde ABP dat een expertgroep van beleggingsexperts van de universiteiten het fonds gaat adviseren als het gaat om een duurzamer beleggingsbeleid. ‘We scherpen ons beleid aan en laten ons graag adviseren door experts van Nederlandse universiteiten.’