• Contact

Banken en ABP versterken groeivermogen getroffen Nederlandse bedrijven

Ondertekening van het ‘Post-Covid Groeifinanciering initiatief
30 juni 2021

Drie grote banken, ABN AMRO, ING en Rabobank, en het pensioenfonds ABP stellen met elkaar een bedrag van 400 miljoen euro beschikbaar voor leningen voor Nederlandse bedrijven, die na de coronacrisis weer willen investeren, maar hinder ondervinden van een verzwakte vermogenspositie. Het gaat daarbij om middelgrote en grote bedrijven die in de kern gezond zijn met voldoende perspectief op continuïteit en rentabiliteit.

Deze bedrijven kunnen vanaf morgen, 1 juli 2021, onder voorwaarden een achtergestelde lening aanvragen bij één van de drie banken. Dit is de strekking van het ‘Post-Covid Groeifinanciering Initiatief’ dat vandaag is ondertekend door ABN AMRO, ING, Rabobank, ABP, De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), VNO-NCW en Clifford Chance, voor de juridische ondersteuning.

De groei van de Nederlandse economie bevorderen

De deelnemende banken, ABP, NVB en VNO-NCW willen met dit initiatief ‘herstel van de investeringen door Nederlandse bedrijven en daarmee de groei van de Nederlandse economie in de post-Covid periode’ bevorderen. Zo kunnen de bedrijven in getroffen sectoren die voor onze economie en de werkgelegenheid belangrijk zijn weer investeren.

Stimulans voor de werkgelegenheid en aantrekkelijk rendement

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘ABP belegt graag in Nederland om hier duurzame economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Dit gezamenlijk Post Covid groeifinanciering initiatief past daar goed in. Daarom werken we hier graag aan mee. Waar passend en mogelijk, bieden we gerichte financiering voor in de kern gezonde Nederlandse bedrijven, met een blik op langere termijn. Zodoende levert deze samenwerking ons fonds een aantrekkelijk rendement op en draagt dit zo bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers.’

Vooral bedoeld voor grotere mkb-bedrijven

Het bedrag van de achtergestelde lening is minimaal 5 miljoen en maximaal 50 miljoen euro per bedrijf. Het initiatief is daarmee vooral gericht op grotere mkb-bedrijven die een klap hebben opgelopen door de crisis. De looptijd per achtergestelde lening is zes tot acht jaar.

Achteraan in de rij van schuldeisers

Achtergestelde leningen betekenen voor de genoemde banken en ABP een hoger risico dan gewone, niet-achtergestelde leningen. Zij komen bij een faillissement van het gefinancierde bedrijf immers achteraan te staan in de rij van schuldeisers. Elke bank verstrekt achtergestelde leningen aan haar eigen klanten, al dan niet samen met een andere bank, het ABP en/of andere financier. ABP beoordeelt iedere lening of deze passend is in haar beleggingsportefeuille, ofwel of deze aan de door het fonds vereiste risico/rendement eisen voldoet.

 

Met dit initiatief kunnen bedrijven investeringen voor nieuwe groeimogelijkheden op een verantwoorde manier financieren.