Arcadis

Arcadis werkt aan duurzame impact op alle niveaus

Van jouw geld
30 juni 2021

Om de pensioenen te laten groeien, belegt ABP uw geld zo duurzaam en verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie ‘Van jouw geld’ laten we zien wat we in Nederland met jouw geld mogelijk maken. In deze aflevering: een uniek groen schoolplein in Zwolle.

Het verbeteren van de leefomgeving door te werken aan een duurzame wereld. Dat is de missie van Arcadis. Dit advies- en ingenieursbedrijf helpt overheden en bedrijven op het gebied van water, milieu, infrastructuur en gebouwen. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. ABP heeft een belang van ruim 14% in het Nederlandse bedrijf.

Van groot en internationaal tot klein en lokaal

De bijna 28.000 medewerkers van Arcadis werken wereldwijd aan concrete oplossingen met duurzame impact. Dat gaat van heel grote projecten, zoals het beschermen van de kust bij New York, tot kleine lokale projecten. Een mooi voorbeeld van een project in die laatste categorie is het groene schoolplein bij basisschool De Zevensprong in Zwolle.

Groen brengt in beweging

‘Een groen schoolplein is klimaatbestendig en heeft veel positieve effecten op leerlingen’, aldus Eke Schins. Zij is als sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg van Arcadis betrokken bij het project in Zwolle. ‘Als je een groene ruimte goed inricht, komen er allerlei processen op gang. Zo gaan kinderen meer bewegen, waardoor ze zich tijdens de lessen beter kunnen concentreren.’ 

Het schoolplein in Zwolle heeft ook een educatieve functie. De afwatering vanaf het dak van de school verloopt via een beekje. Daarin zitten spelelementen zoals dammetjes verwerkt. Op die manier leren kinderen al vroeg iets over waterbeheer. Naast deze waterroute bevat het schoolplein een amfitheater, een kruidentuin, een grasveld en veel bomen en struiken.

Speelplein

Gezamenlijke aanpak

Samen met omwonenden, leerlingen, ouders en maatschappelijke partners maakte de school vooraf een uitgebreid plan. Een grote verandering is dat er geen hek meer om het plein staat.

‘De school ligt op een centrale plek in de wijk’, geeft Eke aan. ‘Daarom dient het plein ook als knooppunt waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen bewegen. Zo draagt deze groene ruimte bij aan de sociale samenhang in de wijk. Veel scholen plaatsen een hek, omdat ze bang zijn voor vandalisme. Maar op het moment dat een ruimte van en voor de buurt is, neemt het vandalisme af. De school verdient een dikke pluim; zij hebben ontzettend veel tijd gestoken in het creëren van draagvlak en het onderzoeken van de behoeften in de wijk. Dat betaalt zich nu uit. Met deze gezamenlijke aanpak is De Zevensprong een voorbeeld voor andere scholen.’

Het plein doet zijn werk

Hoewel de grootste werkzaamheden zijn afgerond, is het project volgens Ruud Elshof nog niet klaar. Hij is een van de kartrekkers vanuit basisschool De Zevensprong. ‘Naar mijn mening ligt er nog te veel beton op het plein. Dat moet weg.’ 

Toch ziet Ruud al veel van de gewenste veranderingen terug op het plein. ‘Zowel leerkrachten als leerlingen gaan sneller naar buiten, omdat er steeds meer te beleven is. Ze bewegen ook meer, doordat we van grijs beton naar groen en schaduw zijn gegaan. Daarnaast zie ik veranderingen in de wijk. Er is meer te beleven na schooltijd, doordat omwonenden ook ’s avonds gebruikmaken van het plein. Daardoor is er meer sociale controle. Ik ben trots op wat we tot nu toe met z’n allen hebben bereikt.’

ABP en Arcadis

ABP belegt in Arcadis, omdat het bedrijf wereldwijd sterke marktposities heeft in geselecteerde marktsegmenten. Daarnaast draagt het merendeel van de omzet van Arcadis bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld. Het rendement van de investering in Arcadis was de afgelopen jaren zeer goed en ABP verwacht dat het bedrijf de komende jaren een gezonde groei kan laten zien. Dit komt door toenemende trends als urbanisatie, duurzaamheid, globalisering en digitalisering. 

‘Als Arcadis zijn we er zeer trots op dat ABP een van onze grootste aandeelhouders is’, zegt Peter Oosterveer, CEO van Arcadis. ‘Door de jaren heen heeft ABP zich bewezen als een loyale en betrokken sparringpartner die staat voor waardecreatie op de lange termijn voor alle stakeholders. Het duurzame perspectief van ABP op de mens, het klimaat en de aarde komt ook zeer overeen met waar Arcadis voor staat.’