• Contact

Arbeidsongeschikt? Check uw pensioen!

29 juli 2021

Als u door ziekte niet meer (volledig) kunt werken, kunt u na 2 jaar arbeidsongeschikt worden. Dit is heel ingrijpend en heeft vaak (grote) gevolgen voor uw werk. Maar let ook op uw pensioen. Uit onderzoek van de Ombudsman Pensioenen blijkt dat niet iedereen hierover genoeg informatie krijgt en weet wat dit voor zijn pensioen betekent. Wij leggen graag uit hoe ABP u hierbij helpt.

Wat is er geregeld?

Wordt u arbeidsongeschikt terwijl u pensioen opbouwt bij ABP? Dan zijn er, onder voorwaarden, 2 dingen geregeld:

  1. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen voor nu
    Arbeidsongeschiktheidspensioen is een maandelijkse uitkering van ons fonds. Dit krijgt u van ons als aanvulling op uw uitkering van UWV. Arbeidsongeschiktheidspensioen staat los van uw pensioen voor later.

  2. Premievrije opbouw van uw pensioen voor later
    U houdt daarnaast recht op pensioen. De opbouw van dit pensioen loopt tijdens uw arbeidsongeschiktheid (voor een deel) door alsof u nog werkt. Dat heet premievrije opbouw. U en uw werkgever hoeven hiervoor geen premie te betalen. Kijk op MijnABP hoeveel pensioen u hebt.

U hoeft zich niet te melden

U hoeft zich niet bij ons te melden. Uw werkgever meldt ons dat u (voor een deel) uit dienst gaat. UWV geeft ons informatie over uw arbeidsongeschiktheid. Dat duurt 1 tot 3 maanden. Wij informeren u wat dit voor uw pensioen betekent.

Wat kunt u doen?

1. Geef uw bankrekeningnummer door.

Als u bij UWV bent aangemeld, kijken wij of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als dat zo is, ontvangt u van ons een brief met uitleg. Ga naar MijnABP, geef uw bankrekeningnummer door en laat ons weten of wij de heffingskorting moeten toepassen. Op MijnABP ziet u ook hoe hoog uw maandelijkse arbeidsongeschiktheidspensioen is.


2. Lees uw Uniform Pensioenoverzicht en kijk op MijnABP

Als u ook recht heeft op premievrije opbouw van uw pensioen, dan krijgt u hierover ook een brief. Op uw Uniform Pensioenoverzicht en MijnABP ziet u elk jaar hoe hoog dit bedrag is. 


3. Neem contact met ons op. 

Wij vragen u contact met ons op te nemen als u geen brief van ons krijgt. Dit heeft alleen zin als u bij ons fonds pensioen opbouwde op het moment dat u ziek werd én al langer dan 3 maanden een uitkering van UWV ontvangt. Tip: check hier eerst of u recht hebt op arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Wilt u meer weten?

Bekijk de informatie over arbeidsongeschiktheid en pensioen op deze website. Informatie over het onderzoek van de Ombudsman Pensioenen leest u op de website van de ombudsman.

Ook interessant voor u