‘ABP mag als belegger best wat brutaler zijn’

1 juli 2021

Als een van de grootste beleggers ter wereld is er altijd veel te doen om onze beleggingen. De een vindt dat we meer moeten beleggen in duurzame bedrijven, de ander vindt dat we alleen maar moeten kijken naar wat het ons oplevert. Hoe kijken de experts naar ons, doen we de goede dingen? We vroegen het Jacqueline Duiker en Xander Urbach van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, de VBDO.

De VBDO wil zorgen dat grote beleggers duurzamer gaan beleggen. In de vereniging zitten zowel grote beleggers als ABP als organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid of mensenrechten. Jacqueline: ‘Wij zorgen er waar mogelijk voor dat die verschillende partijen goed naar elkaar luisteren en van elkaar leren over de beste manier om invulling te geven aan duurzaamheid.’

Jullie bestaan nu ruim 25 jaar. Zien jullie vooruitgang?

Xander: ‘Jazeker. Grote beleggers doen het elk jaar een beetje beter. Als we dan kijken naar de pensioenfondsen, dan waren die in het begin nog echt bezig met de basis: wat is duurzaam beleggen en hoe meet je het? Daarna werd het een onderdeel in hun beleggingen. En nu zit het bij grote pensioenfondsen zoals ABP in al hun beleggingsbeslissingen. Over het algemeen kun je zeggen dat de Nederlandse pensioenfondsen het heel goed doen op dit gebied. Zeker als je het vergelijkt met het grote buitenlandse beleggers. Dat is op zich goed nieuws.’

Maar… het is nog niet goed genoeg?

Jacqueline: ‘In het begin was duurzaam beleggen een vakje op een afvinklijstje. Nu zien pensioenfondsen het als een risico voor het rendement. Ga maar na: een bedrijf dat vervuilt loopt het risico op rechtszaken. En dat is weer slecht voor de koers van het aandeel. Duurzaamheid is dus een middel om financieel risico te beperken. Wij willen dat bedrijven en beleggers duurzaamheid daarnaast ook écht als doel opnemen.’ Xander: ‘Dat gebeurt al wel bij ABP, maar voor slechts een zeer beperkt deel van de aandelen, de zogenoemde “impact beleggingen”. Wij vinden dat idealiter alle beleggingen uiteindelijk impact-beleggingen worden waarmee je de wereld een beetje beter maakt.’

Wat kan ABP nog meer beter doen?

Xander: ‘Dan denk ik vooral aan de manier waarop jullie omgaan met bedrijven waarin wordt belegd. Als die nog niet duurzaam genoeg opereren, dan gaan jullie met hen praten. Dat is natuurlijk goed. Maar hoe lang praat je dan door? ABP heeft niet altijd een helder plan voor bedrijven die niet willen luisteren en die ze eigenlijk moeten uitsluiten.’ Jacqueline: ‘Het gaat niet alleen om bedrijven uitsluiten, maar ook je invloed goed gebruiken. ABP is een heel grote belegger wereldwijd. Met al dat pensioengeld heeft ABP echt een belangrijke stoel aan tafel op aandeelhoudersvergaderingen. Alleen: hoe zet je die slim in? Dat kan nog beter.’

Wij zijn eigenlijk te bescheiden?

Xander: ‘Ja, dat vind ik wel. Jullie blaffen wel, maar bijten niet. Dat geldt eigenlijk voor meerdere pensioenfondsen, hoor. De meesten onderschatten hun eigen impact. Zeker als ze samen één front vormen, kunnen ze bij bedrijven veel meer voor elkaar krijgen. Je kunt op allerlei manieren inspraak hebben bij bedrijven en echt iets veranderen, als aandeelhouder. In de praktijk zie je dat nog te weinig. Ik snap ook wel waarom. ABP belegt in 4.000 bedrijven. Het is niet te doen om met al die organisaties aan tafel te gaan zien en ze te controleren. Het zou goed zijn om dat aantal te verminderen en die kleinere groep beter te volgen.’

Wat doen we goed, vinden jullie?

Jacqueline: ‘Jullie besteden veel aandacht aan het goed uitleggen van jullie ideeën over duurzame beleggingen. Jullie zijn heel goed in het communiceren hierover met de mensen die bij jullie pensioen opbouwen of al van jullie ontvangen. Dat is belangrijk, want het gaat om het geld van deelnemers. Het is daarom ook heel belangrijk dat jullie deelnemers laten weten waar ze willen dat hun pensioengeld aan bijdraagt. En wij zien ook echt dat jullie moeite doen om duurzamer te beleggen.’

Er zijn groepen die vinden dat ABP moet stoppen met beleggen in olie- en gasmaatschappijen. Wat vinden jullie daarvan?

Xander: ‘Ik begrijp het punt, hoewel het niet de enige oplossing is. Klimaatverandering oplossen is een complexe puzzel, als het alleen gaat om het uitsluiten van olie-en gasmaatschappijen dan was het makkelijk geweest. We hebben ook die bedrijven nodig om de energietransitie vorm te geven.’ Jacqueline: ‘Wat je volgens ons daarnaast kunt doen, is een goed gesprek voeren met olie- en gasmaatschappijen. Want zij moeten veranderen, daar kun je als grote belegger zeker eisen aan stellen. We zien nu dat zelfs de rechter zich hierover uitspreekt. En tegelijkertijd is het goed om te investeren in innovatie en duurzame energie. Daar is ABP trouwens ook mee bezig, onder andere met een eigen investeringsfonds.’ Xander: ‘Alleen: er is meer nodig en het moet sneller. We moeten niet kijken naar 2050, maar binnen 10 jaar al échte stappen maken, anders is het te laat.’

Wat is jullie advies aan ABP?

Jacqueline: ‘Bemoei je meer met de bedrijven waarin je belegt, zet ze écht tot veranderingen aan. Maak de groep bedrijven waarin je belegt kleiner.’ Xander: ‘Formuleer concrete doelstellingen en maak daarmee op korte termijn van ál je beleggingen impactbeleggingen. We hebben eigenlijk geen tijd meer te verliezen.’

Reactie van ABP

We gaan onze duurzame ambities verder aanscherpen. In 2022 willen we die aangescherpte ambities uitvoeren. Dat betekent dat het we hiervoor de komende maanden al plannen uitwerken.