Belastingen belangrijke bouwsteen voor een leefbare wereld

ABP brengt nieuw belastingbeleid uit
6 januari 2021

ABP heeft een nieuw belastingbeleid opgesteld. Belastingen dragen bij aan gezonde overheidsfinanciën en een stabiele samenleving, waarin maatschappelijke voorzieningen beschikbaar zijn en waarmee mensen zich verbonden voelen. We vragen Paul Vlaanderen, voorzitter van Transparency International Nederland én deelnemer bij ABP, wat hij van het beleid vindt.

ABP wil zich verantwoord gedragen, ook op het gebied van belastingen. Dit geldt niet alleen voor onze eigen belastingafdracht. Wij willen ook dat de bedrijven waarin wij beleggen op een verantwoorde manier omgaan met belastingen. We zetten ons in voor de bestrijding van agressieve belastingplanning en belastingontduiking. In ons belastingbeleid leggen we uit hoe we dat doen.

Wat was je rol in de totstandkoming van het nieuwe belastingbeleid van ABP?

‘ABP heeft mij, samen met een aantal andere deskundigen (‘stakeholders’), om mijn visie gevraagd. Tussen 2000 en 2008 was ik als International Tax Director voor het Ministerie van Financiën lid van het Belastingbureau van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daar stond ik aan de wieg van het huidige belastingbeleid van de OESO. Daarin worden afspraken gemaakt over het voorkomen van ongewenste belastingontwijking tussen landen. Meer dan 100 landen hebben al aangegeven de voorstellen van OESO te gaan uitvoeren.’

Waarom is een belastingbeleid belangrijk?

‘De samenleving hecht steeds meer belang aan duurzaamheid, transparantie en goed ondernemingsbestuur. We willen dat bedrijven zich beter gedragen en minder fratsen uithalen met belasting. Ook zij moeten hun bijdrage leveren.’

Wat vind je van het belastingbeleid van ABP?

'Ik vind het een goed initiatief; met veel zaken in het beleid kun je het niet oneens zijn. Het is belangrijk dat ABP, als een zeer groot publiek pensioenfonds, het goede voorbeeld geeft en, als het even kan, vooroploopt. Met een omvang van bijna € 500 miljard kan ABP druk uitoefenen op bedrijven en verandering afdwingen. Zeker als dat in samenwerking met andere grote pensioenfondsen en beleggers gebeurt. Ik lees dat ABP bedrijven een inspanningsverplichting wil opleggen om de belastingprincipes van ABP na te leven. Het is interessant om te volgen wat ABP bereikt. En wat er gebeurt als bedrijven dit niet doen.'

ABP wil haar deelnemers een zo goed mogelijk pensioen bieden. Tegelijkertijd wil ABP niet ten koste van alles de belastingafdracht beperken. Zijn deze twee wel te verenigen?

'Dat is de uitdaging. Als deelnemers, of dat nu werkenden of gepensioneerden zijn, willen wij dat ABP een zo hoog mogelijk rendement op de beleggingen haalt. En dus willen we dat ABP alle juridische opties inzet om de belastingrekening zo laag mogelijk te houden. Maar er is een grens. Het moet wel op een verantwoorde manier gebeuren, die de maatschappij geen schade toebrengt. Dit is alleen niet zwart-wit: wat is geoorloofde belastingontwijking en wat kan echt niet? Die discussie wordt al jaren gevoerd en we zijn er nog niet uit. Er zijn vormen van wettelijk toegestane belastingontwijking die we nu toch als onbehoorlijk ervaren; de publieke opinie verandert in de tijd. Ook ABP zal haar eigen weg hierin moeten vinden.'

Je bent zowel deelnemer bij ABP als voorzitter van Transparency International Nederland. Heb je in de ene rol een andere kijk op het beleid dan in de andere?

'Als deelnemer wil ik dat het ABP de belofte van een goed pensioen nakomt. Dat betekent voor mij indexeren en niet korten. Dit is een verwachting die veel gepensioneerden met mij hadden en hebben. Als ABP aangeeft dat het fiscaal verantwoord te werk kan gaan zonder dat dit ten koste gaat van het rendement, is het dus ook wenselijk dat ABP, zoals het zelf ook in het beleid stelt, streeft naar meer transparantie rond haar belastingbeleid en open over de resultaten communiceert.'

 

Meer weten? Lees de position paper over het belastingbeleid van ABP.