• Contact

Investeren in slimme oplossingen voor de Nederlandse energietransitie

12 februari 2021

Nederland staat voor een grote opgave: de overgang naar hernieuwbare energie en een klimaatneutrale economie. Vandaag werden de namen bekendgemaakt van de eerste energie start-ups die met financiering van ABP slimme oplossingen ontwikkelen voor de Nederlandse energietransitie.

Een van de geselecteerde bedrijven is Starke Energy, dat slimme batterijen levert voor woongebouwen en kantoren. Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland is het opwekken van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld uit wind en zon) niet genoeg. Er moet ook opslag zijn om de opgewekte energie tijdelijk te ‘bewaren’ zodat deze kan worden gebruikt wanneer dat nodig is.

De batterij die Starke Energy heeft ontwikkeld ‘weet’ hoeveel energie moet worden opgeslagen voor eigen gebruik en hoeveel over blijft om terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dat levert dus winst op voor het milieu én de portemonnee. Ook zorgt de batterij voor minder druk op het gewone elektriciteitsnet op piekmomenten.

Verduurzamen huurwoningen

Binnenkort plaatst Starke Energy een slimme batterij bij het kantoorgebouw van woningcorporatie Parteon in Wormerveer. Dit proefproject is bedoeld om te kijken of de technologie ook kan worden toegepast voor het betaalbaar verduurzamen van huurwoningen. De woningcorporaties beheren ruim 2,4 miljoen woningen en hebben een belangrijke rol bij het duurzaam maken van de woningvoorraad. Het verduurzamen van de Nederlandse corporatiewoningen biedt groeikansen voor Starke Energy. Om die reden heeft het van oorsprong Spaanse bedrijf – waarvan een Nederlander een van de oprichters is – besloten zich in Nederland te vestigen.

Opschalen

Onze vermogensbeheerder APG investeert in deze en andere start-ups via de Nederlandse fondsmanager Rockstart. Deze gespecialiseerde fondsmanager begeleidt veelbelovende jonge bedrijven en ondersteunt met financiering, kennis en toegang tot relevante markten en netwerken in Europa. In totaal zal ABP in vijftig start-ups in de energiesector investeren; de eerste acht bedrijven zijn nu geselecteerd. Het is de bedoeling de innovaties van deze start-ups op te schalen voor grootschalige commerciële toepassing. “Deze start-ups kunnen met financiering van onder andere ABP hun innovatieve digitale oplossingen verder ontwikkelen”, zegt Jeroen Schreur, fondsmanager bij onze vermogensbeheerder. “We investeren via Rockstart in een breed gespreide portefeuille van veelbelovende jonge bedrijven. Daardoor verwachten we een goed rendement te behalen tegen een aanvaardbaar risico. Op die manier draagt deze investering bij aan een goed pensioen én de duurzame Nederlandse energievoorziening van de toekomst.”

Opmars van de elektrische auto

Tot de geselecteerde start-ups behoort ook Bia Power. De software van dit bedrijf biedt een oplossing voor de sterk toenemende vraag naar stroom door de opmars van de elektrische auto (electric vehicle: EV). In 2020 was één op de vijf nieuw verkochte auto’s in Nederland een EV. Dit brengt uitdagingen met zich mee; een EV verbruikt bij 20.000 kilometer per jaar meer stroom dan een gemiddeld huishouden. Op piekmomenten kan dat tot overbelasting van het elektriciteitsnet leiden. De software van Bia Power ‘leest’ wanneer er op het stroomnet sprake is van pieken of dalen in vraag en aanbod. Dat maakt het mogelijk om optimaal te laden, waardoor het elektriciteitsnet in balans blijft en batterijen langer meegaan. Bia Power is eveneens van oorsprong een Spaans bedrijf, dat inmiddels bezig is zich in Nederland te vestigen.

Ook de Nederlandse start-up Soolutions speelt in op de snel toenemende populariteit van elektrisch rijden. Het bedrijf biedt een platform waar (toekomstige) eigenaren van een EV terecht kunnen voor informatie, advies en de aankoop van alles wat met het opladen van elektrische auto’s te maken heeft, zoals laadkabels, laadpalen en accessoires. Klanten kunnen gebruik maken van een configurator (zoals ook wordt gebruikt bij het samenstellen van een nieuwe auto) om snel de beste laadoplossing te vinden.