• Contact

ABP boekt resultaat voor klimaat bij Aziatische bedrijven

17 februari 2021

ABP heeft in 2020 succes geboekt bij een aantal Aziatische bedrijven over het stellen van ambitieuze klimaatdoelen, het fors verminderen van hun CO2-uitstoot en het overschakelen op hernieuwbare energie. Dat is van belang omdat in de groeiende Aziatische economieën het verbruik van fossiele brandstoffen nog altijd flink toeneemt.

Een opmerkelijk resultaat was de aankondiging van het Filipijnse bedrijf Ayala Corp. Dat maakte op de Algemene Aandeelhoudersvergadering bekend dat de energietak AC Energy uiterlijk in 2030 uit kolengestookte elektriciteitscentrales stapt. De CEO, een telg uit de oprichtersfamilie, sprak van een ‘toezegging voor minder CO2 in de energieportefeuille en groei van onze hernieuwbare opwekkingscapaciteit.’ Al in 2025 moet de helft van de totale capaciteit afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windenergie.

Signaal

De aankondiging van Ayala Corp. is om meerdere redenen van belang, zegt Jaideep Singh Panwar, duurzaamheidsspecialist bij onze vermogensbeheerder APG. ‘Het is een gerespecteerd bedrijf en een van de oudste en grootste conglomeraten van de Filipijnen. Dit is een signaal voor andere bedrijven in de regio met energiebelangen: denk en handel met het oog op de energietransitie als het gaat om investeringen op de lange termijn. Bovendien gaat het hier om een echte koerswijziging en niet - zoals we ook wel eens zien - om het ‘opnieuw verpakken’ van eerdere toezeggingen.’ 

Ook in 2020 was er de verrassende aankondiging van Reliance Industries Limited (RIL). Het Indiase bedrijf - dat onder andere de grootste raffinaderij ter wereld beheert - maakte bekend dat het in 2035 per saldo geen CO2 meer zal uitstoten. De CEO kondigde aan dat het bedrijf meer gebruik gaat maken van schone energie en technologie wil inzetten om CO2 te recyclen tot nieuwe materialen. ABP juicht deze ambitieuze doelstelling toe. Wel blijven we erop aandringen dat het bedrijf tussentijdse doelen stelt en meer inzicht geeft in de manier waarop de CO2-uitstoot wordt gemeten. 

Vlak voor de jaarwisseling maakte het Maleisische energiebedrijf Tenaga Nasional Bhd (TNB) bekend niet meer te investeren in nieuwe kolencentrales. In 2025 mag niet meer dan een kwart van de omzet uit kolencentrales komen. Ook moet de capaciteit uit hernieuwbare energiebronnen dan zijn toegenomen tot 8,5 gigawatt. TNB is een van de grootste beursgenoteerde nutsbedrijven van Zuidoost-Azië.

Tastbaar resultaat

ABP voerde via haar vermogensbeheerder een intensieve dialoog met deze drie bedrijven. ‘We spraken bijvoorbeeld meerdere keren met het management van AC Energy, de energietak van Ayala Corp.’, zegt Ivan Lee, portefeuillemanager bij APG. ‘Eerst ging het ons erom te voorkomen dat het bedrijf nieuwe kolencentrales zou bouwen of kopen. Maar gaandeweg kwam de focus te liggen op de gevolgen van een te late exit uit kolencentrales. Dat zou niet goed zijn voor de reputatie van het bedrijf en op termijn tot stijgende financieringskosten leiden.’ Hoewel ABP ingenomen is met deze resultaten, past enige bescheidenheid. ‘Ten eerste doen we het niet altijd alleen, maar zoeken we de samenwerking met gelijkgestemde beleggers’, legt Jaideep uit. ‘In de gesprekken met Reliance hebben we bijvoorbeeld zelf het initiatief genomen, maar spraken we ook namens Climate Action 100+, een samenwerkingsverband van internationale beleggers. Ten tweede is niet te zeggen in hoeverre een besluit van een bedrijf komt doordat aandeelhouders hun stem laten horen of door voortschrijdend inzicht van het management. Wel zie ik het als bewijs dat engagement met bedrijven tot tastbaar resultaat kan leiden.’

Belangrijk voor Parijse klimaatdoelen

De groeiende Aziatische economieën maken op grote schaal gebruik van kolencentrales om in de stijgende behoefte aan elektriciteit te voorzien. Sinds 2000 is de CO2-uitstoot door kolen voor energieopwekking in de regio met 165% gestegen, blijkt uit cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Ter vergelijking: in Europa is de uitstoot door kolencentrales in diezelfde periode met 30% gedaald. Voor het behalen van de Parijse klimaatdoelen is het dan ook van groot belang dat de regio versneld overschakelt op hernieuwbare of minder CO2-intensieve energiebronnen. 

De aankondigingen van deze drie bedrijven is wat dat betreft een goed teken. Ivan: ‘Het lijkt erop dat een toenemend aantal Aziatische landen de weg inslaat naar méér gebruik van hernieuwbare energie. Dat is een positief signaal voor ons allemaal.’ 

Meer lezen over duurzaam en verantwoord beleggen? Lees hoe ABP investeert in duurzame oplossingen voor de energietransitie op de Nederlandse woningmarkt.