ABP reageert op Wetsvoorstel over de toekomst van uw pensioen

11 februari 2021

ABP heeft onlangs gereageerd op het Wetsvoorstel over de toekomst van ons pensioen. We zijn positief, maar zien wel vier mogelijkheden om dit Wetsvoorstel te verbeteren. Zo willen we bereiken dat al onze deelnemers in 2026 een goed pensioen krijgen. En we verkleinen de kans op onnodige verlagingen in de overgangsperiode tot aan 2026.

Deelnemergerichte pensioencommunicatie en maatstaven hanteren

We zien graag meer ruimte om onze communicatie naar deelnemers te verbeteren. Er verandert immers nogal wat en ABP wil de gevolgen van (de overgang naar) het nieuwe pensioen helder maken voor alle deelnemers. Zonder al te veel technische termen willen we u kunnen vertellen wat dit voor uw pensioen betekent.

Brede risicodeling in het nieuwe pensioencontract

Ook in het nieuwe pensioen willen we dat deelnemers de beleggingsrisico’s én het risico van lang en kort leven met elkaar kunnen blijven delen. Dat voorkomt pech - en geluk. Om een goed pensioen voor iedereen te behouden, wil ABP geen regels die deze brede risicodeling beperken.

Alle pensioenen invaren, met meer ruimte voor evenwichtige overgang

Het is een uitdaging om alle bestaande rechten van deelnemers om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. Dat noemen we invaren. ABP wil graag regels waarmee álle pensioensoorten eerlijk ingevaren kunnen worden. Dus niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. ABP wil dat er bij het invaren gecompenseerd kan worden waar dat nodig is. Onderaan de streep moeten de verwachte pensioenen verbeteren of gelijk blijven. Mensen die al pensioen ontvangen, mogen er niet op achteruitgaan.

Overgangsregels laten aansluiten bij het nieuwe pensioen

In de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel wil ABP onnodige verlagingen voorkomen. Dit zijn verlagingen die niet zouden plaatsvinden als het nieuwe pensioen al van toepassing zou zijn. Daarom pleiten we voor overgangsmaatregelen die zoveel mogelijk aansluiten bij het nieuwe pensioen. Dan kan ABP, net als de meeste andere pensioenfondsen, bij een kalme economie zonder pensioenverlagingen evenwichtig overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wat gebeurt er nu verder?

Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt nog verbeterd met de reacties van pensioenfondsen, deelnemers en sociale partners. In 2022 gaat de wet definitief van kracht en zullen we in 2026 overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwspagina en onze nieuwsbrief.