• Contact

ABP helpt bij betaalbaar en duurzaam wonen

Van jouw geld
18 februari 2021

Om de pensioenen te laten groeien belegt ABP jouw geld zo duurzaam en verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie Van jouw geld laten we zien wat we in Nederland met jouw geld mogelijk maken. Deze aflevering: hoe ABP met leningen woningen betaalbaar en duurzaam maakt.

Een groeiende groep Nederlanders kan geen huis kopen en is aangewezen op de huurmarkt. Veel mensen kloppen daarom aan bij de woningcorporaties. Zij zijn dé verstrekkers van betaalbare huurwoningen en hebben ruim een kwart van de totale woningvoorraad van Nederland in bezit. Samen zijn de 300 woningcorporaties goed voor zo’n 2,4 miljoen huurwoningen.

Niet genoeg geld om alles zelf te betalen

Woningcorporaties bouwen, renoveren en onderhouden al deze panden. De komende jaren hebben de woningcorporaties bovendien de opdracht hun woningvoorraad duurzamer te maken. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn. Al deze taken kosten de corporaties veel geld, geld dat niet ze zomaar zelf kunnen ophoesten.

Huren kunnen niet zomaar omhoog

Jan Michiel Aeilkema, treasurer bij woningcorporatie De Alliantie, vertelt hoe dat zit. ‘Als woningcorporatie is het onze missie te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. In ons geval bestaat 90 procent van ons bestand uit woningen waarvan we de huren begrensd zijn. Die huren kunnen we niet zomaar verhogen om bijvoorbeeld de verduurzaming te bekostigen.’

Marktplaats voor woningcorporaties biedt uitkomst

Een woningcorporatie moet dus regelmatig op zoek naar geld, een taak van Jan Michiel als treasurer. ‘We proberen zo goedkoop mogelijk geld te lenen, tegen een zo laag mogelijke rente’, vertelt hij. Lange tijd kon dat maar bij 2 partijen; de zogenoemde sectorbanken. 2 jaar geleden kwam daar een nieuwe optie bij: LIST Amsterdam, een ‘marktplaats voor woningcorporaties’. APG, de uitvoerder van ABP, is een van de grondleggers van de digitale omgeving. Op het platform kunnen woningcorporaties gemakkelijk leningen vragen en de aanbiedingen van grote beleggers als ABP tegen elkaar afwegen.

Lagere rentes, minder onkosten

Niet alleen kunnen woningcorporaties zo lenen tegen scherpere rentes, ook scheelt het aanzienlijk in de kosten. ‘Omdat we geen brokers nodig hebben en veel processen in hoge mate geautomatiseerd zijn, hebben we ook minder onkosten bij het aantrekken van financiering’, vertelt Jan Michiel. ‘En bevallen de aanbiedingen die we op het platform krijgen niet, dan kunnen we altijd nog de sectorbanken benaderen.’ Zij hebben door de komst van LIST Amsterdam een prikkel gekregen om leningen tegen meer concurrerende rentetarieven te verstrekken.

Risicoarm, maar met een hoger rendement

Ook de verstrekkers van de leningen profiteren van de relatief lage kosten van de transacties. Voor ABP is een lening aan een woningcorporaties bovendien interessant omdat de staat via het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) indirect garant staat voor de leningen. Dit maakt het een investering die net zo risicoarm is, maar een hoger rendement oplevert dan die van Nederlandse staatsobligaties.

Goede zaak voor Nederland

Jan Michiel is blij met LIST Amsterdam en de deelname van ABP. ‘Voor woningcorporaties, de sociale woningbouwmarkt en een de grote groep mensen die hierop zijn aangewezen is dit heel erg goed nieuws. De goedkopere leningen en lagere kosten zorgen ervoor dat we woningen betaalbaar houden en verder kunnen verduurzamen. Het is dus een erg goede zaak voor Nederland.’