• Contact

Premie voor militairen stijgt in 2022

ABP kan de pensioenen niet verhogen
2 december 2021

De pensioenpremie voor militairen wordt volgend jaar hoger. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 23,8% naar 24,7%. De pensioenen van de deelnemers worden niet verhoogd in 2022. De financiële positie van het fonds laat dat niet toe. Het bestuur van ABP heeft dit besloten.

Wat betekent deze premiestijging voor u?

Het effect van de aangepaste premie voor 2022 vindt u op uw salarisstrook van januari 2022. U betaalt de premie (24,7%) samen met uw werkgever. Uw werkgever betaalt ongeveer 70%, uw bijdrage aan de premie is ongeveer 30%.

Waardoor stijgt de premie?

In 2020 besloot ABP de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. We verwachten namelijk lagere rendementen op de beleggingen en daarbij blijft het opbouwpercentage gelijk in 2022. Daardoor is er meer premie nodig om de pensioenen voor militairen te financieren.

Waarom kan ABP de pensioenen niet verhogen in 2022?

De financiële positie van het fonds laat dat helaas niet toe. De beleidsdekkingsgraad van ABP is te laag. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind oktober was de beleidsdekkingsgraad van ABP 100,3%. Daarmee ligt deze dekkingsgraad onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. 

De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig erg klein. De dekkingsgraad van ABP op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2022

Het verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO negatief, zo zegt het reglement. Als argumentatie om negatief te adviseren zijn door meerdere leden van het verantwoordingsorgaan (deels) verschillende overwegingen gegeven. Andere leden van het verantwoordingsorgaan hebben aangegeven de argumenten van het bestuur te kunnen volgen en alles afwegend te komen tot een positief advies.