Premie blijft gelijk in 2022

ABP kan de pensioenen niet verhogen
2 december 2021

De pensioenpremie van ABP blijft gelijk in 2022. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft stabiel op 25,9%. De pensioenen van de deelnemers worden niet verhoogd in 2022. De financiële positie van het fonds laat dat niet toe. Het bestuur van ABP heeft dit besloten.

Wat betekent het gelijk blijven van de premie voor u?

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft 25,9% in 2022 en is daarmee gelijk aan de premie van dit jaar. U betaalt in 2022 dus hetzelfde percentage voor uw pensioen als dit jaar. Uw werkgever betaalt ongeveer 70% van de premie en u betaalt ongeveer 30%.

Waarom kan ABP de pensioenen niet verhogen in 2022?

De financiële positie van het fonds laat dat helaas niet toe. De beleidsdekkingsgraad van ABP is te laag. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind oktober was de beleidsdekkingsgraad van ABP 100,3%. Daarmee ligt deze dekkingsgraad onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. 

De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig erg klein. De dekkingsgraad van ABP op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2022

Het verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO negatief, zo zegt het reglement. Als argumentatie om negatief te adviseren zijn door meerdere leden van het verantwoordingsorgaan (deels) verschillende overwegingen gegeven. Andere leden van het verantwoordingsorgaan hebben aangegeven de argumenten van het bestuur te kunnen volgen en alles afwegend te komen tot een positief advies.