• Contact

Nieuw kabinet wil ‘fatsoenlijk pensioen voor alle generaties’

Coalitiepartijen gaan verder op de ingeslagen weg van het nieuwe pensioenstelsel
16 december 2021

In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie staat dat het nieuwe kabinet van plan is om verder te gaan op de ingeslagen weg. ABP is verheugd dat de coalitie opnieuw haar steun hiervoor uitspreekt.

Pensioenakkoord wordt uitgevoerd

Het nieuwe kabinet omarmt de afspraken uit het pensioenakkoord. Die afspraken gaan over het pensioen dat werknemers via hun werk opbouwen bij een pensioenfonds. De coalitiepartijen schrijven: ‘We voeren het pensioenakkoord uit voor een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties.’ Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk in op 1 januari 2027.

Plannen voor de AOW

Het pensioen dat u opbouwt via uw werk is een aanvulling op de AOW. Dat is pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, krijgt AOW vanaf zijn of haar AOW-leeftijd. Nu is het zo dat de hoogte van de AOW gekoppeld is aan het minimumloon. Gaat het minimumloon omhoog? Dan stijgen de AOW-bedragen evenveel mee. 

 

Die koppeling wil het nieuwe kabinet loslaten. Het minimumloon wil het nieuwe kabinet in stapjes verhogen met 7,5%. Maar de AOW gaat niet automatisch ook 7,5% omhoog.

Ouderenkorting omhoog

In plaats daarvan gaat de ouderenkorting omhoog. Ouderenkorting is een korting op de belasting voor mensen die AOW-ontvangen. Hoe hoger de korting, des te minder belasting betaalt u. Hoeveel de ouderenkorting gaat stijgen moet nog worden uitgewerkt. Dat wordt in de loop van 2022 duidelijk.

Wat betekent het coalitieakkoord voor uw pensioen?

Uw pensioen bij ABP verandert niet door het coalitieakkoord. Het pensioenstelsel gaat wel veranderen. Het wetsvoorstel hiervoor wordt naar verwachting in 2022 behandeld in de Tweede Kamer. We houden u via deze website op de hoogte over deze ontwikkelingen.