Gepensioneerden: ABP kan de pensioenen niet verhogen in 2022

2 december 2021

De pensioenen van de deelnemers van ABP worden niet verhoogd in 2022. De financiële positie van het fonds laat dat niet toe. De beleidsdekkingsgraad van ABP is met 100,3% (31 oktober 2021) te laag om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. Het bestuur van ABP heeft dit besloten.

De beleidsdekkingsgraad is te laag

Als gepensioneerde voelt u het direct in uw portemonnee dat we de pensioenen niet kunnen verhogen. De prijzen stegen in de afgelopen jaren, maar uw pensioenbedrag steeg niet mee. We begrijpen de wens om de pensioenen te verhogen, maar de huidige regels staan dat helaas niet toe. De beleidsdekkingsgraad van ABP is te laag. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind oktober was de beleidsdekkingsgraad van ABP 100,3%. Daarmee ligt deze dekkingsgraad onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. 

De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig erg klein. De dekkingsgraad van ABP op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2022

Het verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO negatief, zo zegt het reglement. Als argumentatie om negatief te adviseren zijn door meerdere leden van het verantwoordingsorgaan (deels) verschillende overwegingen gegeven. Andere leden van het verantwoordingsorgaan hebben aangegeven de argumenten van het bestuur te kunnen volgen en alles afwegend te komen tot een positief advies.