• Contact

ABP: beleggingen in kolen- en teerzandbedrijven verkocht

8 december 2021

ABP heeft in 2021 haar beleggingen verkocht in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet uit kolenmijnen of meer dan 20% uit oliewinning uit teerzand halen.

 

Bij de verbranding van kolen en de productie van olie uit teerzand komen veel broeikasgassen vrij, ook in vergelijking met andere fossiele brandstoffen. ABP heeft daarom in het beleid voor Duurzaam en Verantwoord Beleggen de doelstelling opgenomen dat beleggingen in producenten die een groot deel van hun omzet uit kolen of teerzand halen uiterlijk in 2025 worden verkocht. Die doelstelling is dus nu al behaald. In totaal heeft ABP haar belangen in 14 bedrijven verkocht, waaronder Enbridge (pijpleiding voor olie uit teerzand), Suncor Energy (oliewinning uit teerzand) en Whitehaven Coal. Eind 2020 had ABP nog circa € 338 miljoen in deze bedrijven belegd. De totale CO2-uitstoot van de verkochte bedrijven is 238 miljoen ton. Dan gaat het om de uitstoot die verband houdt met de eigen bedrijfsvoering en de ingekochte energie (scope 1 en 2). Dit is ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot van 50 miljoen personenauto’s.

Goed pensioen, duurzame toekomst

ABP wil een goed pensioen voor deelnemers. En een duurzame wereld om van dat pensioen te kunnen genieten. De meeste deelnemers geven aan dat belangrijk te vinden. Voor een duurzame toekomst moet de opwarming van de aarde beperkt blijven. ABP wil bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 ⁰C. En de beleggingsportefeuille in lijn brengen met de klimaatafspraken van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord.

Hoge uitstoot broeikasgassen

Kolen zitten in grote hoeveelheden in de grond en zijn een goedkope bron van energie. Wel komen bij de verbranding van kolen veel broeikasgassen vrij. Wereldwijd wordt 90% van alle kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in kolencentrales. Teerzand is een kleverig mengsel van zand, water en dikke olie (bitumen). Uit teerzand kan bruikbare olie worden gewonnen. Ook bij de winning van olie uit teerzand komen veel broeikasgassen vrij. Bovendien is er het risico op lekkages en aantasting van de lokale leefomgeving.

Verkoop producenten van fossiele energie

ABP maakte in oktober bekend te stoppen met beleggen in álle producenten van fossiele energie. Dit betekent dat ook bedrijven die minder dan 30% van hun omzet uit kolenmijnen of 20% uit teerzand halen worden verkocht. Begin 2023 willen we het merendeel van deze beleggingen hebben verkocht. De opbrengst zal ABP voor zover mogelijk beleggen in hernieuwbare energie en slimme oplossingen voor de energietransitie. We verwachting dat de verkoop geen negatief effect heeft op het langjarig rendement en de pensioenen.

Bijdragen aan de energietransitie

ABP wil de energietransitie versnellen door als belegger invloed uit te oefenen op de grote afnemers van (fossiele) energie, zoals elektriciteitsbedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Bovendien belegt ABP in bedrijven die met hun producten en diensten bijdragen aan duurzame en betaalbare energie en in jonge bedrijven met veelbelovende oplossingen voor de Nederlandse energietransitie. Wil je meer weten over kolen- en teerzandbedrijven? Lees dan onze factsheet.