• Contact

Sociale partners kiezen voor NPC

Nieuwe pensioenregeling ABP
23 april 2021

De sociale partners, vakbonden van werkgevers en werknemers, hebben een voorlopige keuze gemaakt voor de nieuwe pensioenregeling van ABP. Ze zijn van mening dat het ‘Nieuwe Pensioen Contract’ (NPC) het beste past bij de deelnemers van ABP. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet op weg naar een nieuwe pensioenregeling.

De keuze voor het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) hoort bij de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Uiterlijk in 2026 moeten fondsen voldoen aan die nieuwe regels.

Kiezen tussen 2 contracten

In het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten werden 2 pensioencontracten aangeboden. Het is aan de sociale partners om een keuze te maken wélk contract het beste past bij de deelnemers en het fonds. Sociale partners die bij de ABP-regeling betrokken zijn, staan achter de keuze voor het NPC.

Het is een voorlopige keuze

Partijen benadrukken dat er sprake is van een voorlopige keuze. En dat die keuze in de toekomst nog kan veranderen als de nadere uitwerking van het NPC en/of de definitieve wetgeving nieuwe inzichten oplevert.

Op weg naar 2026

De komende maanden werken experts de wetgeving verder uit. Sociale partners en ABP werken aan hun kant ook verder aan de regeling. Doel is om eind 2023 de ‘ABP-pensioenregeling 2026’ klaar te hebben. De regeling en de overgangsafspraken moeten dan uiterlijk in 2023 definitief worden. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregels? Kijk dan op deze pagina.