• Contact

Fikse stijging aantal gepensioneerden én sterke toename 80-plussers verwacht

13 april 2021

De trend is al enige tijd dat we gemiddeld genomen ouder worden én langer doorwerken. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) blijkt dat in 2020 ruim 94 duizend werknemers met pensioen gingen. Dat is maar liefst 30 procent meer dan in twee voorgaande jaren. De gemiddelde pensioenleeftijd ging met een half jaar omhoog naar 65,5. Het CBS meldde ook dat het aantal 80-plussers, in 2021 ruim 800 duizend, in 2050 verdubbeld of zelf verdrievoudigd zal zijn.

Dat we gemiddeld genomen langer doorwerken heeft vooral te maken met veranderende regelgeving en wetswijzigingen. Vanwege de vergrijzing wil de overheid werknemers stimuleren om langer door te werken. Sinds 2013 is de AOW-leeftijd, het moment waarop u aanspraak kunt maken op het basispensioen van de overheid, stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden nu. Dit gaat verder omhoog naar 67 jaar in 2024.

Keuzepensioen

‘Het feit dat de AOW-leeftijd sinds 2013 geleidelijk is verhoogd, speelt een rol bij de stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers’, schrijft het CBS. In 2020 bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers 65 jaar en zes maanden. Werknemers hebben immers ook de keuze om eerder te stoppen of langer door te werken dan het moment dat ze AOW gaan ontvangen.

80-plussers

Het aantal 80-plussers zal enorm toenemen de komende jaren. Het CBS en het Demografisch Instituut NIDI geven een prognose af die varieert tussen de 1,5 en 2,6 miljoen 80-plussers in 2050 tegen ruim 800 duizend dit jaar. Het CBS schotelt zeven toekomstvarianten voor de bevolkingsontwikkeling voor: ‘In alle toekomstvarianten voor de bevolkingsontwikkeling neemt het aantal 80-plussers sterk toe. Dat komt doordat er na de Tweede Wereldoorlog veel mensen zijn geboren die de komende dertig jaar de 80 passeren, én doordat ouderen langer leven’. Volgens het CBS zal de sterke groei van het aantal 80-plussers kunnen leiden tot meer vraag naar werknemers in de zorg. 

Link naar berichten van het CBS:

Meer werknemers met pensioen gegaan in 2020
In 2050 zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu