• Contact

Verwarmen en koelen met water uit de plas

Duurzame beleggingen beter bekeken: Xylem
18 september 2020

Duurzaam en verantwoord beleggen speelt een steeds grotere rol in het beleid van ABP. Maar hoe ziet dat er concreet uit? In welke bedrijven beleggen we dan? Wat is hun verhaal? En hoe dragen die beleggingen bij aan een goed pensioen? In deze serie gaan we op zoek naar het antwoord en geven we deze bedrijven een gezicht. Van veelbelovende startups tot de grotere duurzame namen. In aflevering 8 gaan we op bezoek bij Xylem.

 

Onttrek warmte of koude uit rivieren, meren en plassen en zet de temperatuurverschillen om in bruikbare energie. Dat is in een notendop het idee achter een Energie uit Oppervlaktewater (EOW) installatie. Watertechnologiebedrijf Xylem - waarin ABP belegt - ontwikkelde een ‘plug & play’ oplossing waarmee deze techniek relatief eenvoudig kan worden toegepast. Roland Markus, Business Development Manager bij Xylem in Nederland, omschrijft deze ‘skid’ als een opengewerkte container waarin de benodigde pompen, filters en warmtewisselaars zijn samengebracht.

Energieneutraal

‘EOW is niet een op zichzelf staand product maar een aanvulling op traditionele warmte- en koude opslagsystemen (WKO)’, legt Markus uit. ‘Door de toepassing van EOW is zo’n systeem beter in balans en gaat het rendement omhoog. Energieneutraal verwarmen en koelen komt daarmee binnen handbereik.’ De techniek bestaat al een tijdje. Het innovatieve van de oplossing van Xylem is dat het hier om een gestandaardiseerd en ‘kant-en-klaar’ EOW-systeem gaat, in plaats van een systeem dat per project moet worden ontwikkeld. In België zijn de eerste skids inmiddels verkocht.

Besparen

EOW is nog geen breed toegepaste bron van duurzame energie. Maar de aandacht ervoor neemt sterk toe en er zijn ook al projecten gerealiseerd. Zoals in Wageningen. Daar ontwikkelde Xylem een energiesysteem dat in de zomer warmte uit de stadsgracht haalt en opslaat, die vervolgens in de winter wordt gebruikt om een zorgcentrum te verwarmen. Resultaat: 25% meer rendement dan met een traditionele WKO. Het zorgcentrum bespaart zo fors op de energierekening én verkleint de CO2-voetafdruk met ruim 200 ton per jaar. Schaalgrootte is de belangrijkste voorwaarde voor EOW; de techniek kan worden toegepast in onder andere woonwijken, kantoren en fabrieksgebouwen, maar bijvoorbeeld ook in zwembaden en sportcomplexen.

Kansen

Juist in Nederland liggen volgens Markus kansen voor EOW. ‘We hebben veel oppervlaktewater en met ons klimaat hebben we zowel behoefte aan warmte als - in toenemende mate - koude. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld een wijk van 2.500 woningen in de zomer gekoeld met water uit het IJ door middel van EOW in combinatie met een WKO-systeem.’ Uit onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen blijkt dat EOW in 12% van de warmtevraag en zelfs 54% van de koudevraag in Nederland zou kunnen voorzien. Volgens Xylem kan EOW dan ook, naast zon- en windenergie, een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.

Toonaangevend

Xylem is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van watertechnologie en biedt oplossingen voor het verzamelen, transporteren, behandelen en hergebruiken van water. ABP belegt in een zogenoemde ‘green bond’ van Xylem, een obligatie waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van duurzame projecten. Hierbij gaat het onder andere om technische oplossingen voor hergebruik en zuivering van water en signaleringssystemen voor lekkages en overstromingen.  De belegging geldt als Sustainable Development Investment (SDI); een belegging die bijdraagt aan het realiseren van de door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. ‘Schoon water en sanitair’ is een van die doelen.

Duurzame doelen

Xylem heeft ambitieuze duurzame doelstellingen voor 2025. Met geavanceerde technieken moet 16,5 miljard m3 water worden bespaard en worden voorkomen dat 7 miljard m3 vervuild water in het milieu terecht komt. Ook wil het bedrijf minstens 20 miljoen mensen in kwetsbare omstandigheden toegang bieden tot schoon water. Xylem kijkt ook hoe de eigen bedrijfsvoering duurzamer kan; in 2025 moeten alle grote bedrijfsinstallaties op 100% hernieuwbare energie draaien en alleen nog gerecycled water gebruiken.


Met dit artikel willen we deelnemers van ABP informeren over onze duurzame en verantwoorde beleggingen. Het is op geen enkele wijze bedoeld als beleggingsadvies.