• Contact

Grootste financiële groep van Zuid-Korea stopt met financiering kolencentrales

Aanhoudende druk ABP levert succes op
29 september 2020

De grootste financiële dienstverlener van Zuid-Korea, KB Financial Group, kondigt aan te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales. De aankondiging is de eerste in zijn soort door een grote financiële onderneming in Zuid-Korea. Aan Yoo-Kyung Park, Hoofd Responsible Investment & Governance Asia-Pacific bij uitvoerder APG, wat deze aankondiging betekent en welke rol ABP erin heeft gespeeld.

Hoe heeft ABP bijgedragen aan deze stap?

"We hebben bij het bestuur en hoger management aangedrongen op een duidelijke en consistente aanpak van klimaatverandering. We hebben er met name op gewezen dat het bedrijf kolenprojecten bleef financieren terwijl het in het openbaar het belang van groene financiering onderstreepte. Onze aanhoudende gesprekken met het bedrijf, zowel individueel als in samenwerking met andere beleggers, hebben nu vruchten afgeworpen.”

Welke maatregelen neemt het bedrijf?

"KB Financial Group zal met onmiddellijke ingang geen nieuwe kolencentrales meer financieren. Daarnaast gaat KB meer investeren in projecten voor de verbetering en bescherming van het milieu, zoals groene schepen en voertuigen. Ook zal het bedrijf de financiering voor producenten van hernieuwbare energie en de uitgifte van groene obligaties uitbreiden.”
"In augustus 2020 beloofde het bedrijf ook al de uitstoot van CO2 in 2030 met een kwart te verminderen, en het aanbod van duurzame producten te verhogen van 20 biljoen Koreaanse won (ca. € 15 miljard) tot 50 biljoen Koreaanse won (ca. € 37 miljard)."

Waarom is dit belangrijk?

"Zuid-Korea is het slechtst presterende land van de OESO-lidstaten (een sociaal en economisch samenwerkingsverband van 37 voornamelijk welvarende landen, red.) als het gaat om klimaatactie. Ondanks allerlei toezeggingen en actieplannen blijft het land een van de grootste uitstoters van CO2 ter wereld. We hebben ervoor gekozen om financiële bedrijven hierop aan te spreken, omdat zij medeverantwoordelijk zijn voor het gebrek aan vooruitgang in Korea op dit gebied. Nu KB Financial Group de eerste stap heeft gezet, verwacht ik dat andere grote financiële bedrijven in Zuid-Korea dit voorbeeld zullen volgen. Als we hier maar op blijven aandringen."