ABP draagt met belegging bij aan Zweedse klimaatambities

2 september 2020

ABP belegt circa € 20 miljoen in de eerste groene Zweedse staatsobligatie. Zweden gebruikt de opbrengst voor investeringen om de ambitieuze klimaatdoelstelling te behalen. In 2045 wil Zweden een volledig klimaatneutrale economie hebben.

 

De Zweedse overheid wil het geld vooral besteden aan de vergroening van het vervoer in het land; binnenlands vervoer draagt voor een derde bij aan de Zweedse uitstoot van het broeikasgas CO2. Met de opbrengst kan Zweden bijvoorbeeld investeren in openbaar vervoer, het elektrisch maken van het wagenpark en digitale oplossingen die ervoor zorgen dat mensen en goederen zich minder vaak hoeven te verplaatsen.

Donkergroen

Wereldwijd hebben 15 landen, waaronder Nederland, inmiddels groene staatsobligaties uitgegeven. De Zweedse staatsobligatie heeft als eerste in de wereld de maximale ‘donkergroene’ beoordeling gekregen van een onafhankelijke beoordelingsinstantie. Dit betekent dat de obligatie voldoet aan de hoogste standaarden als het gaat om de besteding van de opbrengst en transparantie over de impact van die uitgaven op het milieu.

Maatschappelijk rendement

Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven en overheden om te kunnen investeren in duurzaamheidsprojecten. Voor groene (staats)obligaties passen we dezelfde eisen toe op het gebied van rendement en risico als voor andere beleggingen. Op deze manier leveren groene obligaties voor onze deelnemers financieel én maatschappelijk rendement op.

Grote belegger in groene obligaties

ABP is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties. Eind 2019 hadden we € 7,6 miljard belegd in groene, sociale en duurzame obligaties.