• Contact

Nieuwe factsheet: waarom belegt ABP ‘in vredesnaam’ in wapenbedrijven?

28 oktober 2020

ABP belegt niet in controversiële wapens. Wel kunnen we beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens waarvoor geen internationaal verbod geldt. Als pensioenfonds voor medewerkers van politie en Defensie vinden we het belangrijk dat zij over de middelen beschikken om hun taken uit te oefenen. In een nieuwe factsheet lees je hoe ABP omgaat met (niet) beleggen in wapenbedrijven.

Waarin belegt ABP niet?

We beleggen niet in producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Concreet gaat het om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clustermunitie, anti-persoonsmijnen en biologische en chemische wapens. Dergelijke wapens hebben een willekeurige en buitensporige impact op burgers. Zo vallen er – ondanks een internationaal verbod – nog dagelijks bijna 20 doden door anti-persoonsmijnen. We beleggen ook niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens. Per 1 juni sloten wij 60 wapenbedrijven uit.

In welke bedrijven belegt ABP wel?

ABP kan beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens waarvoor geen internationaal verbod geldt. Als pensioenfonds voor de Nederlandse politie en Defensie vinden wij het belangrijk dat zij over de middelen beschikken voor het uitoefenen van hun taken op het gebied van veiligheid, ordehandhaving en internationale missies. Overigens zijn er maar weinig bedrijven die zich alleen bezighouden met de productie van wapens en munitie. Veel vaker gaat het om grote bedrijven die allerlei producten maken, waarvan sommige een militaire toepassing hebben. Wij spreken dan ook niet van wapenbedrijven maar van bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie.

Wat verwacht ABP van bedrijven waarin wordt belegd?

ABP wil dat alle bedrijven waarin wordt belegd de (inter)nationale regels naleven. Uitgangspunt hierbij zijn de richtlijnen van de OESO. Bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie vallen – net als alle andere bedrijven waarvan we aandelen of obligaties hebben – onder ons insluitingsbeleid. Dit houdt in dat ze moeten voldoen aan onze criteria voor verantwoord ondernemen, óf dat we verwachten dat we ze daartoe kunnen aanzetten. Is een bedrijf actief in een ‘hoog risico’-gebied? Dan moet het in elk geval een uitvoerig mensenrechtenbeleid hebben, waarin staat wat de risico’s zijn en wat het bedrijf doet om die te beperken.

Zijn er nog andere regels van toepassing?

Bedrijven die wapens of andere militaire goederen willen exporteren, moeten een exportvergunning hebben van het land waar ze gevestigd zijn. In Nederland worden aanvragen beoordeeld op basis van Europese criteria. De Verenigde Naties (VN) en Europese Unie (EU) kunnen landen een wapenembargo opleggen. Aan die landen mogen dan geen wapens worden geleverd. ABP belegt overigens niet in staatsobligaties van landen waarvoor een VN- of EU-wapenembargo geldt.

Waarom publiceert ABP deze factsheet?

ABP wil transparant zijn over hoe we beleggen. Om zo goed mogelijk te beleggen maken we als pensioenfonds elke dag keuzes en afwegingen. In onze factsheets over een groot aantal thema’s en sectoren laten we zien voor welke keuzes we soms staan en wat onze duurzame dilemma’s zijn.