• Contact

Kans op pensioenverlaging in 2021

De dekkingsgraad kwam eind september uit op 88,2%
20 oktober 2020

Het 3de kwartaal van een veelbewogen jaar ligt achter ons. Net als in het 2de kwartaal verbeterde de financiële positie van ABP. Daarmee is het slechte 1ste kwartaal als gevolg van de coronacrisis nog niet goedgemaakt. Er was dit kwartaal een positief rendement op de beleggingen. En doordat we met z’n allen minder oud worden dan verwacht, steeg de dekkingsgraad in september naar 88,2%. Met deze dekkingsgraad zou het fonds de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. In dit artikel leest u hoe dit kan en wanneer u meer duidelijkheid krijgt hierover.

Waarom is een verlaging van de pensioenen in 2021 een reële mogelijkheid?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat het fonds in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Binnen de regels van het huidige pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een bepaalde hoogte hebben. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2% moeten zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelde die grens naar 90%. Is de dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 lager dan 90%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Eind september was de dekkingsgraad 88,2%. ABP zit dus nog steeds in de ‘gevarenzone’, waardoor het verlagen van de pensioenen in 2021 een reële mogelijkheid is.

Wat betekent dit voor de pensioenen in 2021?

Of er daadwerkelijk moet worden verlaagd, weten we pas begin 2021. In de komende maanden moet blijken hoe de coronacrisis zich wereldwijd ontwikkelt en welke impact hij heeft op de samenleving en economie. Ook de ontwikkeling van de rente is belangrijk. Gaat deze stijgen of dalen? Helaas is dat niet te voorspellen.

Zelf een idee krijgen hoe een verlaging uw pensioen raakt?

ABP heeft een rekenhulp ontwikkeld. Op dit moment zijn de percentages in de rekenhulp nog voorbeelden. ABP weet immers nog niet of het moet verlagen en met hoeveel. De uitkomst is dus een indicatie van wat pensioenverlaging voor u betekent. De uitkomsten kunnen straks hoger of lager uitpakken.

ABP heeft goede rendementen behaald. Waarom is de dekkingsgraad dan nog steeds laag?

In het 3de kwartaal boekte ABP een positief rendement van € 12,1 miljard. In het vorige kwartaal was dat € 31 miljard. Deze 2 kwartalen maken het verlies van het 1ste kwartaal nog niet goed. Het rendement over de eerste 3 kwartalen bedraagt namelijk - € 2,3 miljard.

Mensen worden minder oud dan verwacht

Tegelijkertijd daalde de rekenrente verder in het 3de kwartaal. Normaal gesproken betekent dit dat ABP een groter bedrag in kas moet houden om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat was dit kwartaal niet het geval. Het bedrag dat ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, daalde licht. ABP verwerkte namelijk eenmalig het feit dat de mensen die bij ons pensioen opbouwen of van ons ontvangen minder oud worden dan verwacht. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Die was eind september 88,2%. Voor elke euro aan pensioen die we moeten uitkeren, hebben we op dit moment dus ongeveer 88 cent in kas.

Beslissing over verlagen begin 2021

Het bestuur van ABP neemt in januari 2021 een voorlopig besluit over het verlagen van de pensioenen. Dat doet het bestuur op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2020. Deze animatie toont de belangrijkste momenten rondom het verlagen van de pensioenen. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.