• Contact

Belegging verkleint economische achterstand minderheden in VS

6 oktober 2020

ABP belegt ruim € 32 miljoen in een duurzame obligatie waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de achtergestelde positie van de zwarte en latino gemeenschap in de Verenigde Staten te verbeteren.

 

Bank of America haalt met deze obligatie circa € 1,7 miljard op. De opbrengst wordt aangewend om de sociaal-economische achterstand van minderheden in de VS te verkleinen. Doordat de Covid-pandemie juist kwetsbare minderheden in dat land hard raakt, is die achterstand de laatste maanden verder opgelopen. Daarnaast is een deel de opbrengst bestemd voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en schoon transport.

Uniek

Joshua Linder, specialist bedrijfsobligaties bij onze uitvoerder APG, spreekt van een unieke obligatie. ‘Bank of America is zorgvuldig nagegaan op welke gebieden de zwarte en latino gemeenschap aantoonbaar een achtergestelde positie heeft en wat daaraan kan worden gedaan. Door de scherpe focus wordt het makkelijker om de impact - wat levert het de maatschappij op? - te meten. Dit is een goed voorbeeld voor andere uitgevers van groene of sociale obligaties.’

Eigen woning

De opbrengst van de obligatie wordt onder andere gebruikt voor het bevorderen van het eigenwoningbezit. Onderzoek laat zien dat het huizenbezit in de zwarte en latino gemeenschap veel lager is dan onder witte Amerikanen en dat zij - als ze al een hypotheek krijgen - vaak slechtere voorwaarden moeten accepteren. Het geld wordt ook gebruikt voor het financieren van sociale woningbouw en voor kredietverlening aan zorgprofessionals en ondernemers met een zwarte of latino achtergrond.

Maatschappelijk rendement

Duurzame obligaties worden uitgegeven door bedrijven, instellingen en overheden voor het financieren van een combinatie van groene en sociale projecten. De uitgever van de obligatie vergoedt een vaste rente. ABP is met € 7,6 miljard (eind 2019) wereldwijd een van de grootste beleggers in groene, sociale en duurzame obligaties. Hiervoor gebruiken we dezelfde risico- en rendementseisen als voor alle andere beleggingen. Zo leveren deze obligaties financieel én maatschappelijk rendement op.

Investeren in Nederlandse wijken

In Nederland belegt ABP onder andere in sociale obligaties van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Zij verstrekken daarmee op hun beurt leningen aan de woningcorporaties voor de bouw van betaalbare huurwoningen en het verbeteren van de wijken. Ook is ABP nauw betrokken bij LIST Amsterdam, een online platform voor het verstrekken van leningen aan de Nederlandse woningcorporaties.