ABP voor derde jaar op rij duurzaamste pensioenfonds van Nederland

26 oktober 2020

ABP voert net als in 2019 en 2018 de ranglijst van duurzame Nederlandse pensioenfondsen aan. Dat maakte de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) vandaag bekend bij de presentatie van de VBDO Benchmark Duurzaam Beleggen.

 

ABP scoorde 4,3 van de maximaal te behalen 5 punten, op de voet gevolgd door bpfBOUW, met een score van 4,0. PME, het pensioenfonds voor de metaal- en technologische industrie, behaalde de derde plaats met 3,9 punten.

Jaarlijks onderzoekt de VBDO de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen. De benchmark beoordeelt de 50 grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor 92% van het beheerd vermogen met een totale waarde van meer dan €1.435 miljard.

Blijven uitdagen

VBDO gaf aan dit jaar de lat opnieuw hoger te hebben gelegd. Zo was er dit jaar aandacht voor de manier waarop pensioenfondsen met overheden in gesprek gaan over duurzaamheid en hoe ze rapporteren over de positieve en negatieve impact van beleggingen. ABP-bestuurslid Geraldine Leegwater nam de prijs in ontvangst. ‘VBDO heeft ook dit jaar weer uitdagende criteria opgenomen in de benchmark, die ons allemaal aanzetten tot actie op belangrijke vraagstukken rond duurzaam en verantwoord beleggen. ABP is heel blij met de eerste plaats en trots dat dit voor het derde jaar op rij is.’

Het nieuwe beleid: drie transities

ABP heeft in het nieuwe duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid voor 2020-2025 concrete doelen opgenomen voor drie belangrijke transities in de samenleving: klimaatverandering, grondstoffenschaarste en digitalisering. ‘We zien op deze terreinen grote urgentie én kansen om onze bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving,’ aldus Leegwater. ‘We werken hierbij graag weer samen met wetenschap, overheid en andere pensioenfondsen, en maken gebruik van de inzichten van VBDO.’ Via investeringen in de drie transities wil ABP bijdragen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het nationale klimaatakkoord. Klimaatbeleid, grondstoffenschaarste en digitalisering hangen met elkaar samen en sluiten goed aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de VN heeft vastgesteld. ABP wil dat in 2025 20% van haar vermogen meetbaar bijdraagt aan deze doelen. Andere doelen van het nieuwe beleid zijn, onder andere, het verminderen van de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen met 40%, het uitfaseren van de beleggingen in kolenmijnen en teerzand, en het beleggen van € 15 miljard in duurzame en betaalbare energie (Duurzaam Ontwikkelingsdoel 7).

Samenwerken

ABP wil hierbij graag samenwerken, zegt Leegwater. ‘Onze uitvoerder APG heeft het SDI Asset Owner Platform ontwikkeld voor beleggers die willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We nodigen fondsen uit erbij aan te sluiten. Want werken aan een leefbare wereld doen we samen.’

Zie ook ons verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2019.