European EU flags in front of the Berlaymont building, headquarters of the European commission in Brussels

ABP belegt ruim € 145 miljoen in Europese obligaties voor bescherming van banen

20 oktober 2020

ABP belegt € 145,5 miljoen in sociale obligaties die lidstaten van de Europese Unie (EU) helpen om ontslagen te voorkomen als gevolg van de Covid-19 pandemie. De belegging is een nieuw instrument voor tijdelijke financiële steun aan de lidstaten.

 

De obligaties zijn bedoeld om de banen van Europeanen te beschermen tegen de gevolgen van de Covid-19 pandemie. De regeling heeft de naam SURE, wat staat voor ‘Support to Mitigate Employment Risks in an Emergency’ (‘steunpakket om werkeloosheidsrisico’s te beperken in geval van nood’). Het gaat om leningen – die door de EU tegen gunstige voorwaarden worden verstrekt aan de lidstaten – voor in totaal maximaal € 100 miljard. Lidstaten mogen de leningen gebruiken voor het bekostigen van de invoering of uitbreiding van nationale regelingen voor werktijdverkorting. Ook vergelijkbare regelingen voor zelfstandigen mogen op deze manier worden gefinancierd.

Toewijding

'Deze belegging laat zien dat ABP belang hecht aan het duurzame herstel van Europa en aan de ondersteuning van getroffen werknemers en hun gezinnen', zegt Sandor Steverink, Hoofd Treasuries bij uitvoerder APG Asset Management. 'Tegelijkertijd maken het rendement en het relatief beperkte risico deze obligaties een goede belegging voor de deelnemers van ABP.' 

Door werktijdverkorting kunnen bedrijven die economische tegenwind ondervinden hun werknemers tijdelijk minder uren laten werken. Werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren inkomenssteun van de overheid. Door onnodige ontslagen te vermijden, voorkomt werktijdverkorting dat een tijdelijke crisis ernstige en langdurige gevolgen heeft voor de economie en de arbeidsmarkt. Op die manier blijven de inkomens van huishoudens op peil en blijft de productiecapaciteit in stand.

Duurzaam herstel

SURE is tijdelijk van aard; de duur en omvang ervan zijn beperkt tot het aanpakken van de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Volgend jaar begint de EU met de financiering van het herstelfonds (€ 750 miljard) voor het verzachten van de economische gevolgen van de corona-uitbraak en de structurele verduurzaming van de Europese economie. 

De uitgifte van honderden miljarden euro’s aan groene en sociale obligaties door de EU zal een grote impuls geven aan de verdere ontwikkeling van deze markt. 'ABP is nu al een van de grootste duurzame beleggers in de wereld en de EU zal de komende jaren een van de grootste uitgevers van groene en sociale obligaties worden', zegt Oscar Jansen, obligatiespecialist bij APG Asset Management. 'We moedigen de inspanningen van de EU aan en willen duurzaam beleggen verder stimuleren.'