• Contact

Gepensioneerden: ABP kan de pensioenen niet verhogen in 2021

Kans op verlagen reëel
27 november 2020

De financiële positie van het fonds laat niet toe dat de pensioenen van de deelnemers verhoogd worden in 2021. Daarnaast gaat de pensioenpremie van ABP omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 24,9% naar 25,9%. Dat is nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. Het bestuur van ABP heeft dit, na positief advies van het verantwoordingsorgaan, besloten.

 

Als gepensioneerde voelt u het uitblijven van indexatie (het meegroeien van de pensioenen met de groei van de economie) direct in uw portemonnee. Het leven is duurder geworden, maar uw pensioenbedrag is nog steeds hetzelfde als een aantal jaar geleden. Met de regels van het huidige pensioenstelsel, zit een verhoging van de pensioenen er de komende jaren waarschijnlijk ook niet in.

Hoe groot is de kans dat ABP de pensioenen moet verlagen?

De kans op verlagen van de pensioenen in 2021 is reëel. Bepalend daarbij is de dekkingsgraad op 31 december 2020. Is die onder de 90%, dan zal ABP de pensioenen moeten verlagen. Begin januari 2021 is er een eerste inschatting bekend van de dekkingsgraad van eind december. Half februari weten we zeker of ABP de pensioenen moet verlagen. Als een verlaging nodig is, gebeurt dat op zijn vroegst op 1 juli 2021. Kijk voor meer informatie op abp.nl/verlagen.

Is verhogen in de toekomst dan helemaal uitgesloten?

Nee, dat is het niet. De ambitie van het nieuwe pensioenstelsel is om het pensioen te laten meebewegen met de economie: verhogen als het economisch goed gaat, en verlagen als het minder goed gaat.

Context premie- en indexatiebesluit 2021

Het premie- en indexatiebesluit voor 2021 is genomen voordat de overgangsfase naar een nieuw pensioencontract ingaat, waarin andere regels gaan gelden. In dat licht bezien streeft het bestuur na dat de randvoorwaarden in de transitieperiode zo snel mogelijk helder worden in de vorm van een transitie-FTK. Ook vindt ABP dat er, al dan niet met aanpassing van de regelgeving, op basis van de inzichten vanuit het nieuwe pensioencontract geen onnodige verlaging van pensioenen moeten plaatsvinden van 2021 tot de invoering van het nieuwe contract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2021

Het verantwoordingsorgaan van ABP heeft positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit en het bestuur van ABP daarbij opgeroepen na te streven snel duidelijkheid te krijgen over de regels in de transitieperiode naar een nieuw contract en om, in het licht van het nieuwe pensioencontract, onnodige verlagingen te voorkomen. Een minderheid van het verantwoordingsorgaan was negatief over het besluit en een aantal andere leden heeft zich van advisering onthouden.